Emokykla.lt
Naujienos Švietimo ir mokslo ministerijos naujienos

#BEACTIVE Europos sporto savaitė – nauja Europos Komisijos iniciatyva

2015-09-08
#BEACTIVE Europos sporto savaitė – nauja Europos Komisijos iniciatyva
#BEACTIVE Europos sporto savaitė Lietuvoje vyks rugsėjo 13–19 d. Tai nauja Europos Komisijos iniciatyva, propaguojanti sportą ir fizinį aktyvumą Europoje. Europos sporto savaitė – europietiška iniciatyva su visoje Europoje vykstančiais renginiais.
 
Sporto savaitės sėkmę užtikrina dalyviai ir partneriai iš Europos valstybių, dalyvaujantys #BEACTIVE projekte. Iniciatyvos tikslas – įtraukti kuo daugiau europiečių į sporto ir fizinio aktyvumo veiklas.
 
#BEACTIVE Europos sporto savaitė skirta skatinti visus žmones, nepriklausomai nuo jų amžiaus, profesijos ar sportiškumo, būti aktyviais. Kampanija siekiama suburti gyventojus, valdžios institucijas, įvairius sporto judėjimus, pilietinės visuomenės organizacijas ir privatųjį sektorių aptarti idėjas ir bendradarbiauti, kad kuo daugiau europiečių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs.
 
#beactive Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“
 
Akcijos „Judri mokykla“ dalyviai:
 • Lopšeliai-darželiai: auklėtojos, vaikai, tėveliai.
 • Mokyklos, centrai, klubai: mokiniai, mokytojai, treneriai, bendruomenės.
 • Profesinės mokyklos.
 • Neįgalieji.
 • Aukštųjų ir universitetų dėstytojai, kurie veiklas sieja su mokyklinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus mokiniais.
Laikas – akcija vyksta nuo rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 30 d.
 
Vieta – visos įmanomos sportuoti ir būti fiziškai aktyviems erdvės, gamta, sporto bazės.
 
Formos ir veiklos – tradicinės ir netradicinės fizinio aktyvumo formos. Svarbu, kad veiklos tiktų pagal amžių ir galias, taip pat kad būtų saugios.
 
Renginiais siekiama skatinti fizinį aktyvumą, judėjimą, tačiau skatinamos ir apskrito stalo diskusijos, seminarai, mokymai šia tema. Sporto savaitės metu raginama kviesti į kūno kultūros pamokas ir pratybas sporto asmenybes, kurios paįvairintų pamokas, leistų į dalyką pažvelgti plačiau, pasidalintų patirtimi.
 
Lopšeliai-darželiai kviečiami sporto savaitės metu rengti sporto šventes, renginius ar organizuoti susitikimus su sporto asmenybėmis.
 
Skatinamas mokyklų kūno kultūros mokytojų, sporto trenerių ir sporto federacijų glaudus bendradarbiavimas: sporto federacijos raginamos aktyviai išnaudoti Europos sporto savaitę savo sporto šakų viešinimui ir plėtrai – pristatyti save kuo plačiau, organizuoti mokyklose ir/arba gyvenamosiose bendruomenėse savo sporto šakos pristatymus-užsiėmimus, dalyvaujant garsiausiems sportininkams ir treneriams, teikti visuomenei informaciją apie sporto šaką, komunikuoti ir panašiai. Sporto šakų federacijų kontaktai pridedami.
 
Sporto savaitės renginiais nelaikomos kalendorinės, draugiškos, pasirengiamosios ir kt. pobūdžio varžybos. Perfrazuojant už sportą atsakingą Europos Komisijos narę Androulla Vassiliou, kuri teigė, kad: „Mūsų tikslas – padėti žmonėms keisti gyvenimo būdą“, Europos sporto savaitės akcijos „Judri mokykla“ siekiamybė: keičiant požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, keistis patiems ir keisti, aktyvinti gyvenimo būdą.
 
Organizavimas ir vykdymas – sudaromas Europos sporto savaitės „Judri mokykla“ renginių kalendorius.
Kalendorių, registracijos ir savianalizės formas galima rasti čia.
 1. Visi dalyvaujantys sporto savaitėje registruojasi, nurodydami kas, kur ir kada vyksta, kontaktinius asmenis. Užpildoma registracijos forma su informacija ir siunčiama Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkui Vidui Ivanauskui (Vidas.Ivanauskas@upc.smm.lt).
 2. Informacija patalpinama Europos sporto savaitės kalendoriuje.
 3. Vykdomos veiklos.
 4. Užpildoma savianalizės forma, analizuojama patirtis, vykdoma sklaida, viešinimas. 
Europos sporto savaitės „Judri mokykla“ renginių kalendorius padės išvysti daugybę tos dienos, konkrečiu metu vykstančių renginių vienoje vietoje. Kalendorius padės visai bendruomenei susitelkti ir pajusti bendrumą, kad visi kartu dirbame bendrai idėjai. 
 
 
Aktyvi visuomenė yra sveika, laiminga ir visus priimanti (atvira).
 
Dalyvavimas sporte ir fizinėje veikloje nebedidėja, o kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse netgi mažėja. Dėl to ne tik prastėja žmonių sveikata ir gerovė, kenčia visuomenė ir ekonomika. Didesnės išlaidos sveikatos priežiūrai, sumenkęs produktyvumas darbe ir mažiau galimybių rasti darbą – tai tik keletas neigiamų pasekmių. Todėl savo veikla ir pranešimais svarbu pabrėžti, kad:
 1. Sportas yra visiems patrauklus, jis gerina fizinę ir psichinę būseną.
 2. Sportas prieinamas visiems žmonėms, nepaisant jų socialinės padėties, kultūros, amžiaus, lyties ar fizinių gebėjimų.
 3. Sportas kelia nuotaiką ir reikšmingai prisideda prie bendrumo jausmo. Tai padeda stiprinti bendruomenes.
 4. Sportinės veiklos vaidina didelį vaidmenį stiprinant socialinę sanglaudą, integruojant mažumas ir socialiniame užribyje atsidūrusias visuomenės grupes.
 5. Sportas padeda kurti darbo vietas, daro teigiamą įtaką Europos ekonomikos augimui.
 6. Žmonės, bendruomenės ir sprendimus priimantys asmenys – visi gali prisidėti prie sporto ir fizinio aktyvumo vertės didinimo bei aktyvios visuomenės kūrimo.
Projektai, kurių tikslinė auditorija – darželių auklėtojai, mokyklų mokytojai, universitetų dėstytojai.
 
Aktyvūs vaikai yra protingesni, sveikesni ir labiau pasitikintys savimi. Švietimo aplinkoje įdiegti sportavimo ir fizinio aktyvumo įpročiai padės išugdyti aktyvesnes ateities kartas. Tai vertinga investicija į mūsų visuomenės ir ekonomikos ateitį. Tėvams ir mokytojams tenka svarbus vaidmuo skatinant vaikus ir jaunuolius daugiau judėti klasėje ir už jos ribų, todėl:
 1. Sporto ir fizinio aktyvumo vertinimas visų lygių švietimo įstaigose padeda sveikos gyvensenos pagrindus ir leidžia išugdyti gerus įpročius tolesniame gyvenime.
 2. Fizinis aktyvumas neturi apsiriboti tik kūno kultūros pamokomis. Jį galima integruoti į kitus dalykus, o taip pat naudoti pertraukose tarp pamokų.
 3. Pagalba kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojams, įgyjant aktyvesnių pamokų vedimo kompetencijas, duos įvairiapusę naudą.
 4. Švietimo įstaigos gali kreiptis į vietines sporto organizacijas, kad užpildytų kompetencijos ir įrangos spragas.
 5. Kūno kultūros pamokos turi teikti džiaugsmą ir būti patrauklios tiek berniukams, tiek mergaitėms, taip pat reikia atsižvelgti į mokinių gebėjimų, kultūrų ir socialinių sluoksnių skirtumus.
 6. Vaikams reikia padėti suprasti, kad kasdieninis, nors ir trumpas sportavimas ir fizinis aktyvumas padeda ugdyti svarbius ir gyvenime reikalingus įgūdžius.
Šaltiniai:
 
Nuotrauka: hburg32