Emokykla.lt
Naujienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujienos

Kas Švietimo ir mokslo ministerijoje atsakingas už pavaldžias įstaigas?

2018-09-13
Susijusios temos: Teisinė informacija
Kas Švietimo ir mokslo ministerijoje atsakingas už pavaldžias įstaigas?
Švietimo ir mokslo ministerijoje kuruojamos sritys ir konkrečios funkcijos yra paskirstytos atskiriems ministerijos vadovybės asmenims.
 
Pagal LR Vyriausybės įstatymą, kuriame apibrėžiamos ministrų funkcijos, ministras tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus bei gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus. Įstatyme taip pat numatyta, kad ministras koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jei šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui.

Ministrė 2017 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 24.1-09-P1-365 nustatė ministerijos viceministrų funkcijų ir veiklos sritis.
 
Pagal šį ministrės įsakymą, dviem ministerijos viceministrams, be kitų veiklų, priskirta ir pavaldžių įstaigų veiklos koordinavimas ir kontrolė.
 
Viceministrui Giedriui Viliūnui pavesta koordinuoti viešojo administravimo institucijų (Studijų kokybės vertinimo centro, Valstybinio studijų fondo, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros), profesinio mokymo įstaigų, švietimo pagalbos įstaigos (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro), valstybinių mokslo institutų veiklą.
 
Kitam viceministrui Gražvydui Kazakevičiui - kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos įsteigtų bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų (Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro), kuriose ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklą.
 
Ministras vadovauja ministerijai; užtikrina įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą, teikia jų projektus Vyriausybei; priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas; Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą; tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą; tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus; koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą; priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir kt.

Ministerijos pavaldžių įstaigų vadovai yra tiesiogiai atsakingi ir vykdo viešuosius pirkimus, jų su ŠMM nederina, ministras parašo ant pirkimų laimėtojų sutarčių nededa ir viešųjų pirkimų planų nederina.
 
Šaltiniai:
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas 
info@smm.lt