Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
„Skrieja žodeliai į ketureilį stulpelį“

„Skrieja žodeliai į ketureilį stulpelį“

2020-02-25
Susijusios temos: Kūrybingumas
„Skrieja žodeliai į ketureilį stulpelį“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikus ir pedagogus, įstaigų bendruomenes dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų meniniame projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 30-čiui ir Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti „Skrieja žodeliai į ketureilį stulpelį“.
 
Projekto uždaviniai: ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę ir pagarbą gimtajam kraštui, jo žmonėms; skatinti vaikų saviraišką, įspūdžius apie Lietuvą reikšti žodžiais, mintimis, meninės raiškos priemonėmis.
Projektui teikiami vaikų darbeliai – mintys apie Tėvynę vaiko lūpomis (kuriamas ketureilis apie Lietuvą, gimtojo krašto grožį, apie jame gyvenančius žmones).