Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Kvietimas dalyvauti parodoje „Žaisdamas pažįstu Lietuvą“

2019-03-06
Susijusios temos: Projektai
Kvietimas dalyvauti parodoje „Žaisdamas pažįstu Lietuvą“
Audronė KARULAITIENĖ
 
Šiaulių lopšelis-draželis „Žibutė“ kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti respublikinėje virtualioje pedagogų kūrybos žaidimų, ugdymo(si) priemonių, fotografijų ir aprašymų parodoje „Žaisdamas pažįstu Lietuvą“.
 
Parodos tikslas  skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus kurti vaizdines, šiuolaikiškas ugdymo(si) priemones, skirtas vaikų žinių apie pilietiškumą, tautiškumą plėtojimui.
  • Žaidimų ar ugdymo(si) priemonių aprašymus su nuotraukomis kviečiame siųsti iki 2019 m. kovo 29 d. Šiaulių lopšeliui-darželiui „Žibutė“ el. paštu zibutepedagogai@gmail.com. 
  • Nuo 2019-04-10 iki 2019-05-31 bus surengta virtuali pedagogų kūrybos žaidimų, ugdymo(si) priemonių, fotografijų ir aprašymų paroda, eksponuojama Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ internetinėje svetainėje zibute.mir.lt
Pedagogai, sukūrę savo gamybos edukacinį kilimėlį ar korteles darbui su edukacine bitute-robotu „Bee-bot“, bus apdovanoti specialiaisiais prizais.
 
Pedagogai, norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, registruojasi internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“.
 
Daugiau informacijos rasite parodos nuostatuose.