Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

„Žaidžiame drauge“

2020-03-28
„Žaidžiame drauge“
Ankstyvojo amžiaus vaikams žaidimas yra priemonė pažinti išorinį pasaulį, išreikšti savo emocinį požiūrį į jį, tapatintis su socialiniais vaidmenimis, ugdytis kalbinius bei komunikavimo gebėjimus ir pan. Žaisdami vaikai vaizduoja juos supančią aplinką, parodo, kaip jie vertina pastebėtus gyvenimo reiškinius. Sumanūs pedagogai pasitelkia žaidimus vaikų ugdymui, modeliuoja juos, siekdami vienų ar kitų ugdymo(si) tikslų.
 
Žaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas. Visame pasaulyje didžiąją dalį vaikystės sudaro žaidimai. Žaisdami vaikai iš tikrųjų dirba patį svarbiausią savo darbą – jie mokosi. Vaikai yra smalsūs, o šį smalsumą žadina juos supanti aplinka, suaugusiųjų žmonių veikla. Vaikai mokosi kasdienėje veikloje aktyviai veikdami, nuolat kartodami veiksmus, o taip pat iš sukauptos patirties. Patenkinęs svarbiausius savo poreikius, būtent žaisdamas, vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį, vertina savo galimybes, patiria naujus jausmus, įgyja patirties. Todėl siekiant sklandaus vaiko pažinimo ir ugdymo(si), reikia tinkamai organizuoti ugdomąją veiklą, kurios metu naudojamos priemonės, skatinančios vaikus veikti, pažinti, kurti.
 
Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ balandžio 1–30 d. organizuoja respublikinį ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų projektą „Žaidžiame drauge".
 
Nuostatus pridedame.
 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.