Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Vyksta inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių konkursui pateiktų paraiškų vertinimas

2013-03-21
Susijusios temos: Projektai
Vyksta inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių konkursui pateiktų paraiškų vertinimas
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ sausio mėnesį skelbtas ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkursas baigėsi vasario 28 d. Iš viso gautos 143 paraiškos iš 45 savivaldybių. Konkursas suorganizuotas atrinkti įdomiausius, kūrybiškiausius ir vertingiausius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, finansuoti jų įgyvendinimą, taip prisidėti prie institucinio ikimokyklinio ugdymo padėties gerinimo Lietuvoje ir skatinti ugdymo įstaigų atstovus praktiškai drąsiau diegti inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius.
 
Šiuo metu vyksta gautų paraiškų vertinimas. Kovo mėnesio pabaigoje numatome paskelbti konkurso laimėtojus, o balandžio mėnesį pradėti pasirašinėti bendradarbiavimo sutartis. Kiekvieną konkurso dalyvį informuosime apie konkurso rezultatus, informacija bus paskelbta ir portalo www.ikimokyklinis.lt skiltyje „IPUP projektas“.
 
Konkurse kvietėme dalyvauti ne tik valstybines ir savivaldybių, bet ir privačias įstaigas, teikiančias ikimokyklinio ugdymo paslaugas pagal savo sukurtą programą ir atitinkančias keliamus reikalavimus. Gavome 24 paraiškas iš privačių ugdymo įstaigų. Dvi paraiškas pateikė valstybinės ugdymo institucijos.
 
Pagal atskiras rajonų savivaldybes daugiausia paraiškų gavome iš Pasvalio r., Ukmergės r. ir Varėnos r. savivaldybių – po 7, Šiaulių m. savivaldybės ugdymo įstaigos atsiuntė 9 paraiškas. Vilniaus m. savivaldybės ugdymo įstaigų atstovai pateikė daugiausia – 29 paraiškas.
 
Deja, konkursui paraiškų nepateikė keturiolikos savivaldybių ugdymo įstaigos. Kai kuriose šių savivaldybių ugdymo įstaigų nelanko dauguma vaikų iki 5 metų (žr. „Nelankomumas pagal regionus 2011 metais“ – informacija gauta iš 2012 m. projekto metu surinktų duomenų ir Lietuvos statistikos departamento): Pagėgių r. savivaldybėje ikimokyklinio amžiaus vaikų nelankomumas – didžiausias Lietuvoje: apie 90 proc. vaikų iki 5 metų nelanko darželio. Tačiau savivaldybėje tėra vienintelis Pagėgių lopšelis-darželis. Panaši padėtis ir Kalvarijos savivaldybėje – nelankomumas siekia 81 proc., bet jos teritorijoje yra tik vienas lopšelis-darželis. Tačiau Alytaus r. savivaldybėje nelankomumas siekia 88 proc., Kupiškio r. savivaldybėje – 73 proc., nors ikimokyklinio ugdymo įstaigų abiejose savivaldybėse yra po tris. Tenka apgailestauti, kad ketvirtadalio šalies savivaldybių įstaigos nepasinaudojo galimybe gauti finansavimą ir skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikus lankyti ugdymo įstaigas.
 
Konkurso metu bus atrinkti ne mažiau kaip 25 modeliai, o jiems įgyvendinti iš viso numatyta skirti 1 mln. Lt. Kadangi ne visoms įstaigoms modeliams įgyvendinti reikia maksimalios finansavimo sumos, tikėtina, kad finansuoti bus atrinkti daugiau nei 25 modeliai.
Vidutinė prašoma paramos suma siekia 36 200 Lt. Privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidutiniškai prašo skirti 40 200 Lt paramos vienam modeliui įgyvendinti. Tuo tarpu savivaldybių ir valstybinės ugdymo įstaigos prašo vidutiniškai po 35 400 Lt vienam modeliui įgyvendinti. Nors konkurso nuostatuose buvo nurodyta, kad vienam modeliui įgyvendinti bus skirta ne daugiau nei 40 000 Lt, kai kurios įstaigos teikė paraiškas kur kas didesnėms sumoms gauti – didžiausia prašoma suma siekia 183 000 Lt. Yra ir tokių, kurioms įgyvendinti modelį trūksta nedaug – mažiausia prašoma finansuoti suma yra 4 300 Lt.
 
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema susiduria su dviem esminiais spręstinais uždaviniais – prieinamumu ir lankomumu. Didžiuosiuose miestuose aktualiausia problema yra laisvų vietų įstaigose trūkumas – nėra galimybės priimti visus vaikus, norinčius lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. O dauguma regioninių savivaldybių susiduria su lankomumo problema, todėl yra priverstos mažinti grupių skaičių arba apskritai įstaigas uždaryti.
 
Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių diegimas ugdymo įstaigoje bus viena iš galimybių prisitaikyti prie naujų šeimų poreikių ir suteikti institucinį ugdymą norintiesiems.
 
Šaltiniai:
Daugiau informacijos:
Jolanta Augustaitė
(8 5) 264 9445, 8 679 86 953
jolanta.augustaite[@]sac.smm.lt