Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Su savivaldybėmis pradedamos pasirašyti lėšų naudojimo sutartys

2013-04-16
Susijusios temos: Projektai
Su savivaldybėmis pradedamos pasirašyti lėšų naudojimo sutartys
Vykdant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ su savivaldybėmis pradedamos pasirašyti lėšų naudojimo sutartys dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principus, finansavimo, jeigu nuo rugsėjo 2 d. iki balandžio 1 d. savivaldybėse šių ugdytinių skaičius padidėjo.
 
Savivaldybės turės pateikti tris užpildytas ataskaitas:
 
1. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (IPUP)  VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001  ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principus, plėtros rėmimo išlaidų pažyma, patvirtintą ŠAC direktoriaus 2012  m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V-32.
2. Lėšų panaudojimo ataskaita, parengta pagal pavyzdinę Lėšų panaudojimo ataskaitos formą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ISAK-223 (Žin., 2007, Nr. 23-891; 2010, Nr 27-1242).
3. Pavedimo įvykdymo ataskaita, parengta pagal pavyzdinę Pavedimo įvykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ISAK-223.
 
Visas ataskaitas rasite paspaudę šią nuorodą.
Šaltiniai:
Švietimo aprūpinimo centras