Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Skelbiami Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektai

2013-12-19
Susijusios temos: Projektai
Skelbiami Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektai
Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), parengė ir kviečia svarstyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (ekspertų grupės vadovė prof. dr. Ona Monkevičienė) ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos (ekspertų grupės vadovė dr. Vitalija Gražienė) projektus. 
 
Pagrindinis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (toliau – Aprašas) tikslas yra gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę. Tikimasi, kad Aprašas padės ikimokyklinio ugdymo pedagogams geriau pažinti vaikų poreikius, tikslingiau modeliuoti ugdymosi procesą, stebėti ir skatinti individualią vaiko pažangą. Siekiama, kad Aprašas padėtų pedagogams kartu su vaikais ir jų tėvais reflektuoti vaikų pažangą, numatyti tolesnes ugdymo(si) gaires ir, jeigu reikia, – specialistų pagalbos poreikį ir būdus. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas Lietuvoje parengtas pirmą kartą.  
 
Atnaujindama Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą (toliau – Programa) darbo grupė pirmiausia siekė laiduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermę. Tikimasi, kad atnaujinta Programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms, vykdančioms priešmokyklinio ugdymo programas, lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams ir taip padės jiems pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.
 
Projektų rengėjai kviečia iki 2014 m. sausio 20 d. pastabas ir siūlymus siųsti Švietimo aprūpinimo centro projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio vadovei Editai Maščinskaitei el. paštu edita.mascinskaite@sac.smm.lt
 
Svarstomi dokumentai
Siūlymus teikite el. paštu edita.mascinskaite@sac.smm.lt 
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720