Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Šeimos, leidžiančios vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepraranda socialinės paramos išmokų

Šeimos, leidžiančios vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepraranda socialinės paramos išmokų

2015-10-10
Susijusios temos: Projektai
Šeimos, leidžiančios vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepraranda socialinės paramos išmokų
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas  2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772 (toliau – Įstatymas) (Žin., 2011, Nr. 155-7353) numato, kad šeimos, kurios leidžia vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nepraranda socialinės paramos išmokų.
 
Šiuo metu savivaldybėse vykstančiose viešosiose konsultacijose-diskusijose dėl naujesnių, įdomesnių ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų, kurios rengiamos vykdant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, paaiškėjo, kad ne visos ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančios šeimos ir savivaldybių administracijų darbuotojai turi pakankamai informacijos apie socialinės paramos įstatymo pakeitimą. Dalis nepasiturinčių šeimų neleidžia vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bijodamos prarasti socialinę paramą.
 
Siekiant užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams veiksmingumą, nuo šių metų sausio 1 d.  įsigaliojusiame Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (Žin., 2003. Nr. 73-3352, 2011, Nr. 155-7393) nustatytas palankesnis teisinis reguliavimas vaikus iki trejų metų auginantiems.
Pateikiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės aprėpties departamento išaiškinimą (paspaudus geltoną rodyklę, dokumentas atsidarys naujame lange): 
 
Pagal įsigaliojusią tvarką asmenys, kurie augina vaiką (vaikus) iki 3 metų, gali juos leisti lankyti švietimo įstaigą, neprarasdami teisės gauti piniginę socialinę paramą pagal minėtą įstatymą. Šia nuostata siekiama sudaryti galimybes nepasiturinčioms šeimoms kuo anksčiau pradėti ugdyti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir tuo metu garantuoti joms reikiamą valstybės paramą.
 
„8 straipsnis. Sąlygos teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti
1.     Sąlygos, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą:
...
8) vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą.“
 
Šis įstatymas pakeitė iki jo priėmimo galiojusią Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo, priimto 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675, 6 straipsnio nuostatą.
6 straipsnis. Šeimų (vienų gyvenančių asmenų) teisė į kompensacijas
1.     Šeimos (vieni gyvenantys asmenys) turi teisę į kompensacijas, jeigu atitinka šios dalies 1–4 punktuose nurodytas sąlygas ir kiekvienas šeimos narys (vienas gyvenantis asmuo) atitinka bent vieną iš 5, 6 ar 7 punktuose nurodytų sąlygų:
...
7) motina arba tėvas (globėja ar rūpintoja arba globėjas ar rūpintojas) augina namuose: vaiką iki 3 metų, nelankantį ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos; bent vieną nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba mokyklos vaiką iki 8 metų, kai šeima turi 3 ir daugiau vaikų iki 14 metų ir kai vaikai yra tinkamai prižiūrimi; ikimokyklinio amžiaus vaiką, bet ne vyresnį kaip 8 metų, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją arba dėl to, kad gyvenamojoje vietovėje nėra ikimokyklinės ugdymo įstaigos ar vietų joje.“
 
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" informacija