Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Projektas „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“

2019-12-06
Susijusios temos: Projektai
Projektas „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“
Klaipėdos m. lopšelis-darželis „Sakalėlis“ atsiliepė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimą dalyvauti 2019 metų sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse ir fondo lėšomis įgyvendina projektą „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“ (2019-04-16 / 2020-03-31), kurio metu bus remiamos veiklos, skatinančios vaikų fizinio aktyvumo plėtrą.
 
Projekto tikslas – skatinti lopšelio-darželio „Sakalėlis“ įvairių galių ir negalių vaikų fizinę ir psichoemocinę sveikatą, siekiant kryptingos ir reguliarios fizinės veiklos. Šis tikslas dera su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto, švietimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymais, kitais dokumentais.
Įstaiga orientuota į pažangų vaiko potencialių galių ir sveikatos puoselėjimą, tad, sutelkę visus finansinius resursus (įstaigos, steigėjo skirtas lėšas, bendruomenės ir rėmėjų paramą, Sporto rėmimo fondo lėšas) ir iniciatyvas, siekiame įgyvendinti ilgai brandintą idėją – sukurti sveikatinimo mini kompleksą darželio patalpose ir kieme. Jį sudarys įvairiapusio užimtumo, žaidimų aikštelių įrenginiai, universali, saugi sportinių žaidimų aikštelė, padengta patvaria gumos granulių danga.
Naujoje ir saugioje sporto aikštelėje bus vykdomos reguliarios grupinės veiklos (kūno kultūros užsiėmimai, mankštos, sporto šventės, varžytuvės, edukaciniai ir sveikatinimo projektai, kiti integraciniai renginiai) ir bus užtikrintas vaikų su judėjimo, regos ir kitomis negaliomis saugumas.
 
Įgyvendinant projektą „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“, nuo 2019 m. balandžio mėn. organizuotos šios veiklos: ilgalaikis sporto projektas „Futboliukas“ (susitikimai ir treniruotės su profesionaliais treneriais, sporto šventės, varžybos); trumpalaikis sveikatos ir sporto projektas „Saugiai keliauk, sportuok, pažink“; sporto šventė – mini „Vilties bėgimas 2019“; respublikinis renginys „Judėk su muzika“, skirtas vaikų gynimo dienai paminėti; grindų riedulio edukacinė veikla; sportinė pramoga „Sportas ir draugystė visada kartu“; specialioji olimpiados programa „Jaunieji atletai“.
 
Įstaigos bendruomenės nariai bei svečiai aktyviai dalyvavo veiklose, kurios vyko įvairiose erdvėse: darželio muzikos salėje, kieme, mikrorajono mokyklų moderniuose sporto aikštynuose bei miesto aikštėse. Organizuotos veiklos prisidėjo prie vaikų emocinės ir fizinės sveikatos gerinimo, sustiprino bendrystės jausmą, išplėtojo mūsų įstaigos neįgaliųjų vaikų integraciją bei sumažino socialinę atskirtį.
Projekto koordinavimo grupė, vadovaujant lopšelio-darželio „Sakalėlis“ direktorei Loretai Bagočienei, vykdo ir toliau vykdys projekto „Aš ir tu – sportuojame kartu!“ eigą ir priežiūrą, o ugdytinių sveikatos indeksą ir fizinį aktyvumą vertins Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistas.
 
Informacija apie projekto eigą, veiklas ir renginius buvo viešinta įstaigos socialinėje paskyroje https://www.facebook.com/sakalelis1/ bei įstaigos svetainėje www.sakalelis.lt
 
Reda Digrienė, Leonora Kuzmauskienė
Lopšelio-darželio „Sakalėlis“ švietimo pagalbos specialistės