Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Pristatytos Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės

2013-09-25
Susijusios temos: Projektai
Pristatytos Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės
Rugsėjo 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Metodinių rekomendacijų dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės pristatymas. Sulaukta daugiau nei 100 dalyvių iš visos Lietuvos.
 
Pristatyme dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, savivaldybių darželių ir mokyklų-darželių vadovai, privačių ugdymo įstaigų ir mokyklų, įsteigusių ikimokyklinio ugdymo grupes, atstovai. Labai džiugu, kad į renginį atvyko ir Elektrėnų, Jurbarko r., Mažeikių r., Raseinių r., Trakų r., Ukmergės r., Visagino savivaldybių administracijų ir švietimo skyrių atstovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas.
 
Sveikindama visus susirinkusiuosius ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė sakė: „Mes kalbame apie prieinamumo problemą, bet kartu kalbame ir apie tai, kad įstaigos vis dar sunkiai skinasi kelią įvairovės link. Dabartiniai šeimų ir vaikų ugdymosi poreikiai yra gana sunkiai atliepiami. Rajonuose vis dar vyrauja požiūris, kad darželiuose organizuojama labiau priežiūra nei ugdymas. Lietuvoje vis dar stipriai laikomasi standartinio požiūrio, kad darželis dirba nuo 7 val. ryto, įgyvendina ganėtinai apibrėžtą ugdymo turinio programą, išskyrus kelias specializaciją pasirinkusias įstaigas, ir baigia darbą ne vėliau kaip 18 val., išskyrus savaitines grupes turinčias įstaigas.
 
Norėčiau, kad įstaigos atsakytų sau į klausimą, kam jos tarnauja – ar jos tarnauja vaikui, šeimai, ar visuomenei, ir kas yra tas esminis veikėjas, dėl kurio kiekviena įstaiga gyvuoja. Ypač svarbu kalbėti apie tai, kokią naudą ikimokyklinis ugdymas suteikia vaikui, taigi ir visai šeimai.“
 
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ vadovė Vigilija Gudauskytė pasakojo, kad Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės paakino kurti projekto tikslai – ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas ir ugdymo kokybės gerinimas ir vienas iš šių tikslų uždavinių – skatinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę.
 
Ji teigė: „Šio uždavinio įgyvendinimo veiklos yra priskiriamos projekto vadinamajam organizaciniam komponentui. Šio komponento rėmuose nuo 2012 m. buvo organizuojamos konsultacijos savivaldybėse dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių, 2013 m. pradžioje buvo paskelbtas konkursas įstaigoms teikti savo sugalvotus inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Taigi, iš konsultacijų, iš konkurso metu kilusių klausimų, iš visos veiklų metu surinktos medžiagos atsirado Metodinės rekomendacijos, kurios pristatomos šiandienos renginyje.“
 
Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės renginyje pristatė Kęstutis Jovaišas ir Mindaugas Kieža iš UAB „Civitta“ ir Lietuvos edukologijos universiteto ekspertų komanda: profesorė Ona Monkevičienė, docentės Vitolda Sofija Glebuvienė ir Kristina Stankevičienė.
 
Kęstutis Jovaišas, kalbėdamas apie ikimokyklinio ugdymo situaciją Lietuvoje, rėmėsi projekto metu atlikto institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo rezultatais. Mindaugas Kieža pristatė ugdymo organizavimo modelio sąvoką, pagrindinius modelio komponentus, taip pat apžvelgė dvidešimt du Metodinėse rekomendacijose išnagrinėtus modelius, skirtus norintiems naujoviškiau organizuoti ikimokyklinio ugdymo procesą.
 
Prasidėjus diskusijai, Vilniaus darželio „Lazdynėlis“ direktorė Elena Markevičienė pateikė kelis pasiūlymus. Anot Markevičienės, vienas sprendimas galėtų būti gana greitai įgyvendinamas, t. y. būtent darželiai galėtų steigti priešmokyklinio ugdymo grupes mokyklose ir užtikrinti reikiamą ugdymo kokybę, dėl kurios nuogąstauja tėvai, nes ugdymą teiktų tinkamai parengti specialistai, o finansavimas būtų skirtas darželiui, atidariusiam tokią grupę.
 
Apibendrindama pristatymą ir diskusiją, docentė Glebuvienė sakė: „Mes jau 20 metų gvildename ikimokyklinio ugdymo problematiką, ir tikrai nėra taip, kad galėtume pasidžiaugti, jog viskas jau padaryta. Šiame renginyje pristatyti modeliai buvo kuriami ne dėl pačių modelių, o tam, kad keistųsi ugdymo kokybė, kad vaikui darželyje būtų geriau, kad auklėtojams darželyje būtų gera dirbti, kad tėvai norėtų vesti savo vaiką į darželį.
Dažnai matau, kad tėvai ieško, nori naujų įstaigų, o įstaigos kaip tik turi progą pasinaudoti šia galimybe – atsinaujinti ir tenkinti šeimų ir vaikų poreikius.“
 
Šaltiniai: