Emokykla.lt

Priešmokyklinio ugdymo priemonių rengėjai dalyvavo stažuotėje Danijoje

2019-07-01
Susijusios temos: Projektai
Priešmokyklinio ugdymo priemonių rengėjai dalyvavo stažuotėje Danijoje
 
Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjai 2019 m. gegužės 20–24 d. dalyvavo stažuotėje Danijoje. Stažuotėje keltas tikslas – skatinti priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rengėjų motyvaciją kurti inovatyvias priemones, plėtoti jų specialiąsias kompetencijas, supažindinti su inovatyviomis priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonėmis, jų kūrimo ir diegimo Danijos priešmokyklinio ugdymo grupėse vertinga patirtimi.
 
Stažuotės metu priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjai lankėsi Kopenhagos vaikų darželiuose (Rådvadsvejs Børnhave vaikų darželis, Ravneholm Skovbørnehave miško darželis ir kt.), kuriuose susipažino su tradicinių ir miško darželių aplinkomis, metodinėmis priemonėmis, jų praktiniu taikymu skatinant vaikų kūrybingumą, kritinį mąstymą, saviraišką, individualumą ir gebėjimą bendradarbiauti. Stažuotės dalyviai žavėjosi nuolatiniu vaikų darželių ugdytojų gilinimusi į vaiko pasaulį, siekiu suprasti vaiką, išgirsti „vaiko balsą“, pastangomis kasdien kurti sąlygas visapusiškam vaiko ugdymuisi.
 
Vizito Kopenhagos universitete (Professionshøjskolen København KP) metu dalyviai su dėstytojais ir studentais, būsimais vaikų darželių ugdytojais, aptarė Danijos vaikų darželiuose diegiamas inovatyvias priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemones, gilinosi į taikomus ugdymo metodus, aptarė dažniausius sunkumus ir priešmokyklinio ugdymo srities laimėjimus. Diskutuojant apie idealaus vaikų darželio viziją, Kopenhagos universiteto dėstytoja Karen Mathilde Prins minėjo puikią fizinę, kuo labiau natūralią aplinką, galimybes vaikams kuo daugiau tyrinėti, eksperimentuoti. Kitas svarbus, anot jos, aspektas – kad dirbtų motyvuoti profesionalai, kurie būtų patenkinti savo darbu. Tokie, kurie moka reflektuoti savo veiklą, toliau mokosi ir tobulėja, kurie yra komandos dalyviai. Kokybiškam ugdymui svarbi tėvų pozicija. Reikia profesionalių pokalbių su jais, aiškinant, kodėl reikia ne akademinių pasiekimų, o grįžti prie žaidimo ir per tai siekti vaiko augimo. Toks idealaus vaikų darželio modelis Danijoje veikia ir dabar – jeigu kurią minėtą sritį reikia gerinti, tobulinimo procesai vyksta.
 
Kopenhagos Experimentariumo mokslo centre stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su inovatyviomis metodinės medžiagos priemonėmis, padedančiomis ugdyti vaikų kūrybingumą, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, skaitymo/rašymo, inžinerijos, matematikos gebėjimus priešmokykliniame amžiuje, jų taikymo galimybėmis ir praktika.
 
Daugiau priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų stažuotės Danijoje patirčių ir idėjų, kuriomis jie ketina remtis rengdami priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius, pateikiama stažuotės ataskaitoje.
 
Nuotraukų galerija ČIA.
 
Stažuotė buvo organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).
 
Informaciją teikia: Edita Maščinskaitė, el. p. edita.mascinskaite@sac.smm.lt, mob. tel. (8 674) 500 68.