Emokykla.lt

Pradėtas įgyvendinti projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

2018-03-21
Susijusios temos: Projektai
Pradėtas įgyvendinti projektas „Inovacijos vaikų darželyje“
Nuo šių metų kovo 6 dienos pradėtas vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamas projektas „Inovacijos vaikų darželyje“.
 
Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ tikslas yra gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto metu bus parengti, išbandyti ir išleisti metodinės medžiagos priemonių rinkiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
 
Metodinės medžiagos priemonių rinkiniai bus parengti vadovaujantis šiuolaikiniu požiūriu į vaiką ir jo mokymąsi, amžiaus tarpsnio ypatumus ir į tai, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi ir juos supantį pasaulį pažįsta patys būdami aktyvūs ir praktiškai bandydami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas.
 
Priemonių rinkinius rengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokslininkai, vaiko raidos ir kiti specialistai.
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bus organizuojami praktiniai mokymai, kaip dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais. Juose bus pakviestos dalyvauti vaikų darželių komandos (iš viso 475 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai) iš kiekvienos savivaldybės.
 
Didžiausias dėmesys mokymuose bus skiriamas pedagogų praktiniams įgūdžiams tobulinti, todėl mokymai bus organizuojami ugdymo įstaigose, kuriose yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
 
Parengti metodinės medžiagos priemonių rinkiniai pedagogams ir jų praktiniai mokymai sudarys sąlygas pedagogams kokybiškiau įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir atnaujintą, pritaikytą penkiamečių vaikų ugdymui, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 
Projektą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001
Šaltiniai:
Edita MAŠČINSKAITĖ, projekto veiklos turinio kuratorė
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras