Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas paskatino diskusiją

2015-02-12
Susijusios temos: Edukacija Projektai
Vasario 11 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas.
 
Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia informacija portalo skaitytojams yra aktuali ir kiek portalas patenkina informacijos suteikimo poreikį; sužinoti, kaip portalo skaitytojai vertina įvairius portalo medžiagos ir informacijos turinio aspektus; gauti skaitytojų įvertinimą, kiek jie patenkinti portalo pokyčiais.
 
Pristatymo metu buvo aptarta portalo plėtra ir tobulinimas projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ laikotarpiu 2012-2015 m., apžvelgti atlikto tyrimo rezultatai ir įžvalgos, pasidalyta idėjomis ir diskutuota apie portalo ateitį.
 
Taigi, 2014 m. gruodžio mėnesį buvo apklausta daugiau nei 400 registruotų portalo lankytojų. Tėvai sudarė kiek daugiau nei dešimtadalį respondentų, ir net 76 proc. visų atsakiusiųjų – pedagogai. Daugiau nei pusė respondentų yra 36-50 metų amžiaus. Beveik 90 proc. klausimyną užpildžiusiųjų turi aukštąjį išsilavinimą.
 
Paklausti, ar visada randa dominančios informacijos, teigiamai atsakė dvigubai daugiau respondentų nei prieš trejus metus (atitinkamai 29,2 proc. ir 46,8 proc.). Teigiančių, kad informacijos tikrai trūksta, sumažėjo dešimtadaliu.

 
 
Portalas www.ikimokyklinis.lt įvertintas kaip svarbiausias informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltinis. Jį kaip svarbų ir labai svarbų informacijos šaltinį įvardijo net 95 proc. apklaustųjų. Kiti svarbūs įvardyti šaltiniai buvo knygos vaikų ugdymo klausimais (89 proc.), įvairūs mokymai ugdymo klausimais (90 proc.) ir Švietimo ir mokslo ministerijos teikiama informacija (87 proc.). Mažiausią įvertinimą gavo kiti didieji nespecializuoti interneto portalai Lietuvoje.
 
Informacijos apie ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą šaltinių svarba
 
Į klausimą, ar, skaitytojų nuomone, reikalingos specializuotos svetainės ir portalai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tema, 74,6 proc. respondentų atsakė, kad labai reikalingos. Tai beveik 9 proc. daugiau nei prieš trejus metus.
 
Du iš trijų apklaustų skaitytojų lankosi portale ne mažiau kaip kartą per savaitę ir daugiau nei 80 proc. respondentų teigia, kad per trejus metus portalas tapo patrauklesnis ir įdomesnis.
 
Paklausus, kaip vertinamas portalas ir jame skelbiama informacija, paaiškėjo, kad mažiausio įvertinimo sulaukė diskusijų forumas. Informacija apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, apie kitų šalių patirtį ugdymo srityje ir interviu su žinomais žmonėmis buvo įvardytos kaip temos, kurioms portale galima būtų skirti daugiau dėmesio.
 
Respondentų išvardytos temos, kurių jie pasigenda ir pageidauja portale www.ikimokyklinis.lt, suteikė vertingos informacijos tam, kokias temas reikėtų nagrinėti dažniau ir/ar plačiau.
 
Informacija, kurios pageidaujama portale www.ikimokyklinis.lt 
 
Kalbant apie portalo ateitį, buvo pasidžiaugta, kad šiais metais ŠMM Švietimo aprūpinimo centras ir Ugdymo plėtotės centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl portalo www.ikimokyklinis.lt, siekiant užtikrinti efektyvų portalo turinio administravimą ir portalo palaikymą. Centrų vadovai sutarė, kad šiam tikslui sujungs savo pastangas, būtinus žmogiškuosius išteklius, darbą ir žinias. Tikimės, kad ši sutartis taps turiningo bendradarbiavimo pradžia ir geru pavyzdžiu tarpinstituciniam bendradarbiavimui.
 
Pasibaigus ES finansavimui, portalo papildomais finansavimo šaltiniais galėtų tapti turinį generuojančių rėmėjų, Švietimo ir mokslo ministerijos lėšos, dalyvavimas įvairiuose projektuose.
 
Papildomų žmogiškųjų išteklių planuojama pritraukti bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, studentais ir kitais suinteresuotais savanoriais, galinčiais prisidėti prie kokybiško portalo turinio kūrimo ir techninio administravimo.
 
Visus, norinčius prisidėti prie kokybiškos portalo www.ikimokyklinis.lt ateities ir turinčius idėjų ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo srityje, kviečiame rašyti el. paštu ipup@ikimokyklinis.lt.
 
 
Tyrimo pristatymo skaidres rasite paspaudę šias nuorodas:
Šaltiniai:
Informaciją parengė
portalo www.ikimokyklinis.lt redaktorė