Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Pedagogus pasieks Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

2015-03-12
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas
Pedagogus pasieks Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą  rengė Utenos švietimo centro sutelkta įvairių sričių mokslininkų ir praktikų, dirbančių su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbo grupė, kuriai vadovavo prof. dr. Ona Monkevičienė.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo elektroninę versiją galima rasti:
Susiję: 
Šaltiniai:
 IPUP projekto informacija