Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Naujas „Erasmus+“ projektas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

2020-01-30
Susijusios temos: Projektai
Naujas „Erasmus+“ projektas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė jau į antrą „Erasmus+“ projektą „IKT ir robotika ikimokykliniame ugdyme: patrauklesnis mokymosi būdas“ („ICT and robotics in preschool education: a more attractive way for learning“). Projektas tęsis 2 metus. Projekte su mumis dalyvauja dar penkių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir vaikai iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Ispanijos ir Graikijos.
 
Šio projekto dėka bus patobulintos skaitmeninės mokytojų ir vaikų kompetencijos, įtraukiant robotikos veiklas, darbą su IKT bei STEAM metodiką į įstaigos kasdienybę.
Projektu siekiama: integruoti išmaniuosius įrenginius į ugdymo procesą; skatinti vaikų kritinį mąstymą, tobulinti vaikų mokymosi ir socialinius įgūdžius, iniciatyvumą bei kūrybiškumą; ugdyti vaikų savarankiškumą, bendradarbiavimą ir atsakomybę, žaidžiant su kitais vaikais; ugdyti mokytojų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, naudojant naujus kompiuterinius įrenginius ir interaktyvias programas.
Mokytojai kurs naują skaitmeninę mokymosi aplinką vaikams, kurioje vaikai pažins darbą su planšetiniais kompiuteriais, robotais bei „Lego“ robotais.
 
Visos projekto sritys mums yra naujos ir dar mažai pažįstamos, todėl tikimės įgyti tinkamų praktinių žinių bei kompetencijų, vykdant projekto veiklas bei dalijantis gerąja patirtimi su kitų įstaigų mokytojais ir stebint jų veiklas pažintinių vizitų metu.
 
Pirmas mūsų mokyklų partnerių susitikimas vyko Graikijos mieste Trikaloje. Ši šalis yra projektą koordinuojanti šalis. Pažintinio vizito metu turėjome galimybę susipažinti ne tik su šalių partneriais, bet ir galimybę dalyvauti praktinėse veiklose, kurių metu vyko parodomieji užsiėmimai iš robotikos, dirbant su „Bee-Bot“ robotais, bei naudojant planšetinius kompiuterius ir puikias interaktyvias priemones, lavinančias vaikų kūrybiškumą bei loginį, kritinį mąstymą. 
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt