Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams

2015-03-27
Susijusios temos: Projektai
Mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams
Įsibėgėjus projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekto plėtra“ (toliau – Projektas) veikloms, kovo mėnesį pagal savivaldybių administracijų švietimo padalinių pateiktus sąrašus į mokymus pakviestos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų komandos.
 
Siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę ir tikslingiau, šiuolaikiškiau organizuoti ugdymą,   parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo projektas (taip pat ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų) (toliau – Aprašas), į pagalbą pedagogams praktikams yra rengiamos Metodinės rekomendacijos.
 
Mokymų metu minėtus projektus ketinama pristatyti ikimokyklinio ugdymo pedagogams praktikams, aptarti, ar jie suprantami ir aiškūs, ar patogūs taikyti, išklausyti pedagogų praktikų siūlymus ir komentarus ir, atsižvelgus į pastabas, juos tikslinti. Mokymuose ikimokyklinio ugdymo pedagogai praktikai susipažins su ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos tendencijomis ir iššūkiais, analizuos Aprašo projekte numatomus vaikų pasiekimus, išbandys Aprašo taikymo galimybes dirbdami su vaikais ir rengdami ikimokyklinio ugdymo programas, teiks siūlymus Aprašo projektui tobulinti.
 
Taip pat mokymų dalyviai aptars skirtingų poreikių turinčių vaikų pasiekimų stebėjimo būdus ir ugdymo klausimus, bendradarbiavimo su tėvais svarbą ir galimybes, mokysis reflektuoti savo darbo kokybę ir ieškos būdų jai gerinti, diskutuos apie komandinio darbo svarbą gerinant ugdymo kokybę.
 
Pedagogai tarsis, kaip vadovaujantis Aprašu ir Metodinėmis rekomendacijomis tikslinti / atnaujinti įstaigos ugdymo turinio programą, kaip ugdymo turinį papildyti inovatyviais vaikų ugdymo(si) metodais, kaip prasmingai, tikslingai vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą, kaip šią informaciją naudoti ugdymui tobulinti, kaip įsitraukti į mokyklų bendradarbiavimo tinklus su kitomis įstaigomis ugdymo kokybės gerinimo problemoms spręsti.
 
Programos trukmė – 48 akad. val. Mokymų programoje numatyta teorija ir praktinės užduotys, refleksija, įgytų gebėjimų įvertinimas. Mokymai išdėstyti per 6 dienas (du ciklai po 3 dienas: 2 dienos mokymų, 1 refleksijos diena). Mokymų programos dalyviai, atlikdami namų užduotis, įgytas žinias taikys praktiškai, teiks siūlymus Aprašo ir Metodinių rekomendacijų projektams tobulinti. Atliktos užduotys, iškilę klausimai, siūlymai bus aptariami refleksijų dienomis.
 
Mokymuose ketina dalyvauti 2 198 dalyviai. Mokymų programą ir medžiagą parengė, mokymus veda mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir pedagogai praktikai. Mokymus  organizuoja Utenos pedagogų švietimo centras. Mokymai vyks 2013–2014 m.
 
2012–2013 m. vyko Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo projekto pristatymai savivaldybėse. Su šių pristatymų medžiaga galite susipažinti čia.
 
Daugiau projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" veiklų rezultatų galite rasti čia.
Šaltiniai:
Informaciją parengė:
Edita Maščinskaitė
(8 679) 86720