Emokykla.lt

Kvietimas dalyvauti projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankoje

2018-07-04
Susijusios temos: Projektai
Kvietimas dalyvauti projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankoje
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (toliau – Projektas) (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, psichologus, informacinių technologijų ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, matematikos ugdymo, kalbinio ugdymo, kūno kultūros, meninio ugdymo, technologijų ugdymo, kūrybingumo ugdymo specialistus ir mokslininkus dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių pedagogams rengėjų atrankoje.
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų atrankos kriterijai ir įsipareigojimai nurodyti šiame dokumente: Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankos tvarka ir kriterijai.
 
Asmenys, norintys dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų atrankoje, turi pateikti Tvarkoje nurodytus dokumentus iki šių metų liepos 18 d. Editai Maščinskaitei el. pašto adresu: edita.mascinskaite@sac.smm.lt.
Šaltiniai:
Informaciją teikia: Edita Maščinskaitė, el. p. edita.mascinskaite@sac.smm.lt, mob. tel. (8 674) 500 68.