Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Kviečiame įstaigas dalyvauti inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse

2015-01-09
Susijusios temos: Projektai
Kviečiame įstaigas dalyvauti inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse
Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (IPUP) skelbia ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkursą.
 
Konkurse kviečiamos aktyviai dalyvauti ne tik valstybinės ir savivaldybių, bet ir privačios įstaigos, teikiančios ikimokyklinio ugdymo paslaugas pagal savo sukurtą programą ir atitinkančios keliamus reikalavimus. Konkurso metu bus atrinkti ne mažiau kaip 25 modeliai, o jiems įgyvendinti iš viso numatyta skirti 1 mln. Lt.
 
Konkurso nuostatai ir priedai paskelbti portalo www.ikimokyklinis.lt dalyje „IPUP projektas“ („Projekto dokumentai“). 
Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs potencialiems konkurso dalyviams, bus reguliariai pateikiami portalo www.ikimokyklinis.lt D.U.K. skiltyje „Konkursas – inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai“. Paraiškų laukiama iki 2013 m. vasario 28 d.
 
Viena iš IPUP projekto veiklų yra skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę ir naujų modelių įgyvendinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gauti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į individualius jo poreikius.
 
Taigi, konkurso tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovus praktiškai drąsiau diegti inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Konkursas organizuojamas atrinkti įdomiausius, kūrybiškiausius ir vertingiausius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, finansuoti jų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie institucinio ikimokyklinio ugdymo padėties gerinimo Lietuvoje.
 
2012 m. Lietuvos savivaldybėse įgyvendinant IPUP projektą vyko viešosios konsultacijos-diskusijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių įvairovės. Jų metu buvo pristatomas konkursas inovatyviems ugdymo organizavimo modeliams įgyvendinti, sulaukęs didžiulio susidomėjimo.
 
Sudėtinga šių dienų situacija Lietuvoje kelia naujus iššūkius ugdymo įstaigoms, ir ne visos jos randa būdų, kaip, atsižvelgiant į tėvų ir vaikų poreikius, spręsti savitas konkrečios vietovės problemas. Lietuvoje organizuojamų ikimokyklinio ugdymo modelių įvairovė maža – 10,5 val. darbo grupė vis dar populiariausias modelis.
 
Lietuvoje 2011 m. ikimokykliniame ugdyme dalyvavo 50 proc. visų ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tai kur kas mažiau nei kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje dalyvauja daugiau nei 80 proc., Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje – daugiau nei 90 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų Taigi, Lietuva stipriai atsilieka institucinio ugdymo ikimokyklinio amžiaus vaikams srityje.
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema susiduria su dviem esminiais spręstinais uždaviniais – prieinamumu ir lankomumu. Didžiuosiuose miestuose aktualiausia problema yra laisvų vietų įstaigose trūkumas – nėra galimybės priimti visus vaikus, norinčius lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. O dauguma regioninių savivaldybių susiduria su lankomumo problema, todėl yra priverstos mažinti grupių skaičių arba apskritai įstaigas uždaryti. Čia dažnai vaikai nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų dėl sunkios finansinės tėvų padėties ir dėl to, kad tėvai stokoja žinių apie ikimokyklinio ugdymo naudą.
 
Padėtis Lietuvoje nuolat kinta: šiuo metu auga poreikis steigti grupes dvikalbiams, emigrantų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, tačiau dėl lėšų trūkumo ir nusistovėjusių tradicijų pasiūla yra ribota.
 
Inovatyvių modelių diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būtų viena iš galimybių prisitaikyti prie naujų šeimų poreikių ir suteikti institucinį ugdymą norintiesiems.
 
Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja projekto proceso koordinatorė Jolanta Augustaitė (tel. (8 5) 264 9445, mob. tel. 8 679 86 953, faks. (8 5) 264 9450, el. paštu jolanta.augustaite[@]sac.smm.lt)
Šaltiniai:
IPUP projekto informacija