Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo rezultatų pristatymas

2015-02-18
Susijusios temos: Projektai
Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo rezultatų pristatymas
Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo rezultatų pristatymas.
 
2012 m. gruodžio–2013 m. sausio mėnesiais projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ metu buvo vykdomas Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo pirmasis etapas, kurio metu:
  • atlikta strateginių dokumentų – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos, „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo aprašo" – analizė ir atliktų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygų tyrimų, statistinių duomenų analizė;
  • atlikti interviu su valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių įstaigų vadovais, savivaldybių administracijų švietimo skyrių atstovais, LEU edukologais;
  • organizuotos fokus grupės kurių metu apklausti valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių įstaigų atstovai (vadovai ir kiti darbuotojai);
  • atliktas žvalgomasis tyrimas 41-oje savivaldybėje;
  • remiantis surinkta informacija, parengti klausimynai ir atlikta įstaigų atstovų ir savivaldybių administracijos švietimo skyrių atstovų anketinė apklausa;
  • atlikta surinktų duomenų ir statistinių rodiklių analizė ir rezultatų ekspertinis vertinimas.
2014 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais atliktas antrasis tyrimo etapas. Jo metu pakartotinai atlikta įstaigų atstovų ir savivaldybių administracijos švietimo skyrių atstovų anketinė apklausa, atlikta surinktų duomenų ir statistinių rodiklių analizė ir rezultatų ekspertinis vertinimas ir, palyginus abiejų etapų rezultatus, suformuluotos išvados. 
 
Tyrimo pristatymo metu aptartos išvados, įžvalgos ir rekomendacijos.
 
Apibendrinant visas tiriamąsias sritis, reikšmingas teigiamas pokytis pastebimas kompleksiškai teikiamos pagalbos organizavimo ir lankomumo srityse, kitose srityse esminiai pokyčiai ne tokie reikšmingi.
 
Tyrimo II etapo metu suformuluotos pagrindinės rekomendacijos
Šaltiniai:
Informaciją parengė
IPUP projekto proceso koordinatorė