Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimas

2015-03-30
Susijusios temos: Projektai
Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimas
Siekiant įgyvendinti projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (toliau – Projekto) tikslus (gerinti prieinamumą ir teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) numatyta atlikti institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimą.
 
Tyrimo metu vertinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau – IPU) kaita, analizuojami IPU turinio ir įvairovės pokyčiai, kompleksinės pagalbos vaikams ir jų šeimoms teikimo užtikrinimas, nustatomas Projekto metu vykdytų mokymų poveikis IPU sklaidai, jo prieinamumui ir vaikų lankomumui.
 
Tyrimas vykdomas dviem etapais: Projekto įgyvendinimo pradžioje (2012-10-03–2013-02-03) ir Projekto įgyvendinimo pabaigoje (2014-07-01–2014-10-30).
 
Šiuo metu baigtas pirmasis tęstinio tyrimo etapas. Pateikiamoje pirmojo tyrimo etapo ataskaitoje analizuojama esama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklė.
 
Kaip teigiamus esamos būklės aspektus tyrėjai išskiria tai, kad savivaldybės investuoja lėšas į IPU prieinamumo didinimą, nepaisydamos, kad tam nėra numatyta finansavimo, pakankamai gerai užtikrinama ugdymo turinio įvairovė, vaikams siekiama suteikti visapusišką ugdymą, daugumoje mokyklų tėvai įsitraukia į IPU, o jau įgyvendintos Projekto veiklos rūšys ir priemonės teikia akivaizdžią naudą.
 
Tyrimo metu išaiškėjo, kad dar yra spręstinų klausimų, t. y. vietų IPU įstaigų grupėse trūkumas miestuose ir mažas vaikų IPU įstaigų lankomumas kaimo vietovėse; nepakankama ugdymo organizavimo įvairovė; ugdymo programų, labiau pritaikytų įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, stoka; informacijos apie kompleksinės pagalbos poreikį stygius ir nepakankamas šios pagalbos užtikrinimas; neaiškus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir lankančių mokyklas, skaičius, ypač kaimo vietovėse, ir kt.
 
Susipažinti su išsamia tyrimo ataskaita galite čia.
Susipažinti su tyrimo santrauka galite čia.
 
Tyrimą atliko UAB „Civitta“ tyrėjų komanda.
 
Daugiau projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ veiklų rezultatų galite rasti čia.
Šaltiniai:
Informaciją parengė:
Daiva Dočkienė
(8 5)  264 9445
daiva.dockiene[@]sac.smm.lt