Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Ikimokyklinio ugdymo priemonių rengėjai mokėsi tarptautiniame Loris Malaguzzi centre Reggio Emilia, Italijoje

2019-05-28
Susijusios temos: Projektai
Ikimokyklinio ugdymo priemonių rengėjai mokėsi tarptautiniame Loris Malaguzzi centre Reggio Emilia, Italijoje
Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjai 2019 m. kovo 24–28 d. dalyvavo stažuotėje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumą skatinanti Reggio Emilia sistema“ tarptautiniame Loris Malaguzzi centre, Reggio Emilia, Italijoje.
 
Stažuotės tikslas – supažindinti ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjus su netradicine kūrybingo ugdymo sistema visiems vaikams, inovatyviais vaikų ugdymo būdais, kūrybiškai naudojamomis įprastomis ir inovatyviomis medžiagomis bei priemonėmis, jų kūrimo ir diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose ypatumais įgalinant juos kurti „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ kokybiškam įgyvendinimui skirtus priemonių rinkinius.
 
Stažuotės metu ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjai studijavo tarptautiniame Loris Malaguzzi centre Reggio Emilia sistemos ypatumus, susipažino su moksliniais tyrimais grįstomis metodologijomis ir jų taikymu kuriant inovatyvias ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemones, šių priemonių diegimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Lankydamiesi Regio Emilia ugdymo įstaigose ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjai susipažino su Reggio Emilija regiono praktiniais gerosios patirties pavyzdžiais.
 
Tarptautiniame Loris Malaguzzi centre išplėtota kūrybingo vaikų ugdymosi Reggio Emilia sistema yra viena iš žinomiausių ir inovatyvių sistemų visame pasaulyje. Ją tyrinėja ir inovatyvius ugdymo principus, pedagogines strategijas, aplinkas, priemones mokslo tyrimais pagrindžia ne tik Italijos, bet ir kitų Europos  šalių, JAV, Australijos mokslininkai. Loris‘o Malaguzzi‘o iniciatyva 1994 m. įkurtas tarptautinis Loris Malaguzzi centras, bendradarbiaudamas su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, valstybinėmis įstaigomis, universitetais ir verslo įmonėmis, skatina mokslinius projektus apie vaikystę ir švietimą. Pagal Reggio Emilija sistemą veikiančiose įstaigose kūrybingumui ugdyti vaikų veiklai įrengtos ateljė arba kitaip – kūrybinės dirbtuvės. Jose sukurta vaikų veiklai būtina aplinka, parinktos estetiškos, tyrinėjimams tinkamos medžiagos, sumodeliuotos provokacijos. Ateljė su vaikais dirba vizualiųjų menų specialistai.
 
Pedagogų užduotis - vaikams įsitraukus į veiklą yra ne pasiūlyti vaikams sprendimus ar vaizdavimo būdą, bet skatinti vaikus pačius atrasti, pvz. kaip jie nupieš vieną ar kitą objektą. Tik tada, kai vaikai patys ieško, kaip pavaizduoti tai, ką nori nupiešti, jie bando, kartais yra nepatenkinti tuo, ką padarė, tad piešinį tobulina, kol rezultatas jiems patinka. Šis procesas pagal Reggio Emilia sistemą dirbančių pedagogų žodžiais, „padaro vaiko mąstymo procesą matomą“.
 
Daugiau ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų stažuotės Regio Emilia regione patirčių ir idėjų, kurias jie ketina panaudoti rengdami ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius, pateikiama stažuotės ataskaitoje.
 
Stažuotė buvo organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).
 
 
Informaciją teikia: Edita Maščinskaitė, el. p. edita.mascinskaite@sac.smm.lt, mob. tel. (8 674) 500 68.