Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“

2015-08-31
Susijusios temos: Projektai
Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“
2015 m. rugpjūčio 31 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Projekto veiklos buvo įgyvendinamos nuo 2012 m. sausio 5 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Projektui buvo skirta 5 496 205,99 Eur (18 977 300 Lt) parama.
 
Projekto partneriai buvo visos 60 Lietuvos savivaldybių ir 32 ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ugdymą. Visas partnerių sąrašas skelbiamas čia: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/projekto-partneriai/11675.
 
Projekto tikslas buvo didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
 
Įgyvendintos projekto veiklos: ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes, ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas, metodinės pagalbos teikimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida, portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.
 
Projekto tikslinės grupės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, ankstyvosios reabilitacijos specialistai, mokiniai.
 
Projekto metu buvo remiama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo plėtra, skirtas finansavimas įgyvendinti konkurso būdu atrinktus 32 ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, konkurso būdu atrinktose savivaldybėse finansuojami naujai stengiami kompleksinės pagalbos koordinatoriaus etatai, vykdomos kitos veiklos, kurių naudą gaus savivaldybių teritorijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios, švietimo, socialinę, ankstyvosios reabilitacijos pagalbą teikiančios įstaigos.
 
Projekto metu buvo atlikti du tyrimai: tyrimas, kuriuo įvertinta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinio dermė ir institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimas. Projekto metu buvo sukurtas filmas ir leidinys apie esamą Lietuvos gerąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio patirtį ir filmas, pristatantis inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, parengta ir paskelbta įvairių metodinių rekomendacijų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams, rekomendacijos dėl ugdymo turinio įvairovės, turinio atnaujinimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų erdvių modernizavimo, atnaujinta ir parengta ir priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.
 
Projekto lėšomis buvo suteiktos konsultacijos 11-oje savivaldybių naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams ir suorganizuota 30 viešųjų konsultacijų-diskusijų savivaldybėse.
 
Projekto metu intensyviai vykdytas tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimas: mokymuose dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį. Buvo suorganizuotos stažuotės užsienio šalyje susipažinti su užsienio šalies gerosios patirties pavyzdžiais teikiant kompleksinę pagalbą, dirbant su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais, susipažinti su gerosios patirties pavyzdžiais ir kelti kvalifikaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje.
 
Projekto metu vyko mokymai dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo ir plėtros, vykdytas kvalifikacijos tobulinimas specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais ir kvalifikacijos tobulinimas komandoms teikti ankstyvąją intervenciją. Viso projekto metu buvo nuolatos atnaujinamas portalo www.ikimokyklinis.lt turinys.
 
Projekto komandos vardu dėkojame visiems Jums, buvusiems ir keliavusiems kartu, padėjusiems ir įkvėpusiems mus ir savo kolegas, reikšmingai prisidėjusiems prie veiklų ir tikslų įgyvendinimo. Linkime Jums visiems gražios naujų mokslo metų pradžios, kūrybingų dienų ir prasmingų veiklų ateityje!
 
Daugiau informacijos apie projektą rasite paspaudę šią nuorodą.