Emokykla.lt

Kvietimas dalyvauti lietuvių liaudies vaikų žaidimų konkurse „Burzgulis“

2017-10-20
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Kvietimas dalyvauti lietuvių liaudies vaikų žaidimų konkurse „Burzgulis“
Aušra PLYTNINKAITĖ
Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“
 
Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ Iniciatyvių pedagogų klubas kviečia ikimokyklinių įstaigų vaikų komandas dalyvauti lietuvių liaudies vaikų žaidimų konkurse „Burzgulis“.
 
Anot tautinio paveldo produktų amatininko Algirdo Juškevičiaus, burzguliu buvo vadinamas žaisliukas, padarytas iš kiaulės kojos kauliuko (Varėnos raj.). „Lietuvių kalbos žodynas“ šį dirbinį apibūdina kaip ūžiantį ar burzgiantį vaikų žaislą.
 
Modernioje visuomenėje turime ieškoti būdų, kaip integruoti liaudies kūrybą ugdomojoje veikloje, įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, panaudojant lietuvių liaudies žaidimus. Lietuvių liaudies žaidimai geriausiai atskleidžia tautinę savimonę, įtvirtina humaniškus santykius, daro emocingesnį ir veiklesnį bendravimą, padeda įgyti žinių, mokėjimų ir įgūdžių. Žaisdami įvairius lietuvių liaudies žaidimus vaikai susipažįsta su papročiais, tradicijomis, išmoksta liaudies šokio elementų, mokosi gražiai ritmiškai judėti, bendrauti, lavinti vikrumą, orientaciją. Žaidimų turinys būna nesudėtingas, turi tikslą, aiškų veiksmą, pabaigą. Žodžių pakartojimai, skaičiuotės, veiksmų išskaičiavimai, klausimai – atsakymai, sutartiniai gestai, pozos, grimasos – visos šios paprastos meninės išraiškos prieinamos vaikams, lengvai įsimenamos ir pakartojamos.
 
Konkurso tikslas – stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą bei skatinti pedagogų motyvaciją ieškoti ir išradingai organizuoti žaidimus, kūrybingai pritaikyti juos ugdomojoje veikloje.
 
Daugiau informacijos rasite konkurso nuostatuose.