Emokykla.lt

Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas kviečia studijuoti ir tobulinti kvalifikaciją

2018-03-25
Susijusios temos: Pedagogika
Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas kviečia studijuoti ir tobulinti kvalifikaciją
 
Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas kviečia rinktis kvalifikacijos tobulinimo programas ir studijas. 
 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KURSAI
 
Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute (Vytauto g. 84, Šiauliai) vykdoma nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 
Kvalifikacijos tobulinimo programos paskirtis – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.
 
Programos apimtis – 40 akad. val., iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val. – savarankiškam darbui.
Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma trimis etapais: I sesija – 2 dienos, II sesija –2 dienos, III sesija –1 diena. Tarp sesijų dviejų savaičių laikotarpis savarankiškoms darbo užduotims atlikti.
Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą.
 
Dalyvio mokestis – 91 €.
Vieta: Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas (Vytauto g. 84, Šiauliai).
Grupė formuojama.
Mokymosi pradžia numatoma 2018 m. balandžio–gegužės mėn.
Registracija ir informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė, tel. (8 41) 59 58 53, 867 32 59 89, el. p. edita.t@tsi.su.lt
 
SEMINARAS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOMS
 
Ikimokyklinio ugdymo institucijų darbuotojas (auklėtojų padėjėjas) kviečiame įgyti pagrindinių ikimokyklinės pedagogikos, psichologijos ir sveikatos priežiūros teorinių ir praktinių žinių.
 
Sėkmingai baigusiems programą bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Programos trukmė: 24 val. (18 val. auditorijoje ir 6 val. savarankiško darbo)
Dalyvio mokestis – 45 €.
Grupė formuojama.
Mokymosi pradžia numatoma 2018 m. balandžio mėn.
Būtina išankstinė registracija.
Registracija ir informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė, tel. (8 41) 59 58 53, 8 67 32 59 89, el. p. edita.t@tsi.su.lt.
 
PRIĖMIMAS Į STUDIJAS
  • Pedagoginės specializacijos studijų moduliai
Turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą asmenys kviečiami rinktis pedagoginės specializacijos studijų modulius, kurių trukmė 1,5 metų:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas 
Pradinio ugdymo pedagogika
Socialinė pedagogika  
Baigusiems studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė užsiimti specializuota pedagogine veikla.
  • Profesinių studijų programa pedagogika „Pedagogika“ – pedagogo kvalifikacijai įgyti 
Profesinių studijų programa „Pedagogika“ skirta baigusiems aukštąsias mokyklas ir ketinantiems tapti pedagogais.
Studijų apimtis 60 ECTS kreditų. Trukmė 1,5 metų.
Baigusiems suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama studijų pažymėjimu.
 
Daugiau informacijos apie studijas www.tsi.su.lt, el. p. priemimas@tsi.su.lt, tel.: (8 41) 59 58 56 arba (8 41) 59 58 50.