Emokykla.lt

Seminare aptartas kūno kultūros ugdymas darželiuose

2018-10-17
Seminare aptartas kūno kultūros ugdymas darželiuose
Vilija GERASIMOVIČIENĖ
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas
 
Spalio 15 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (PDF) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) surengė seminarą kūno kultūros pedagogams tema „Kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“.
 
Sulaukėme virš 50 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Alytaus ir Radviliškio – ikimokyklinio ugdymo, kūno kultūros pedagogų, judesio korekcijos specialistų, trenerių, dirbančių su vaikais. Dalyvių amžius buvo labai įvairus – nuo kelių mėnesių darbo patirtį turinčių jaunų specialistų iki dvidešimt metų dirbančių profesionalių pedagogų.
 
Seminaru siekėme suteikti pedagogams teorinių ir praktinių žinių apie vaikų kūno kultūrą ir fizinio ugdymo(si) skatinimo būdus, pateikėme metodines rekomendacijas kokybiškoms fizinio ugdymo(si) veikloms planuoti ir organizuoti ikimokyklinėse įstaigose.
 
Kūno kultūros mokytoja Ugnė Avižienytė akcentavo: „Dalyviai labai palankiai įvertino seminaro tikslus, turinį ir programą, kaip atitinkančius jų poreikius ir interesus. Pedagogai teigė, kad šio seminaro medžiagą taikys rengdami veiklų planus, fiksuodami ir analizuodami ugdytinių pasiekimus, išbandys įvairesnius žaidimus ugdomosiose veiklose, drąsiau kurs ir taikys netradicines priemones ir aplinkas“.
 
RIUKKPA prezidentė Audronė Vizbarienė tikisi, kad tolesnis Vilniaus kolegijos ir RIUKKPA bendradarbiavimas dalijantis darbo patirtimi ir plėtojant pedagogų profesines kompetencijas vaikų fizinio ugdymo(si) srityje įgalins ikimokyklinukų ugdytojus stiprinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos ir fizinio ugdymo(si) sistemą, formuojant sveikos gyvensenos nuostatas.
 
Nuotr. Daivos Balevičiūtės