Emokykla.lt

Moksleivių pavasario atostogų metų pedagogus kviečia „Edukacinės ir kūrybos erdvės“

2017-03-23
Moksleivių pavasario atostogų metų pedagogus kviečia „Edukacinės ir kūrybos erdvės“
Balandžio 10–12 dienomis Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks „Edukacinės ir kūrybos erdvės“, parengtos pagal akredituotą 18 val. programą „Pedagogo darbo kokybės tobulinimas ugdymo procese”, kuriose vyks seminarai pedagogams ir neformaliojo švietimo teikėjams, besidomintiems meno ir ugdymo turinio modernizavimo naujovėmis, ieškantiems su mokiniais naujų bendravimo ir bendradarbiavimo būdų ugdymo procese, siekiantiems įgyti patirties taikant aktyviuosius, interaktyviuosius ir motyvuojančius metodus bei įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus.
 
Įdomių ir naudingų seminarų ar praktikumų čia ras su įvairaus amžiaus vaikais dirbantys pedagogai – nuo pačių mažiausiųjų ikimokyklinukų iki beveik suaugusiųjų.
 
Balandžio 10 d. vyks „Meno erdvė“, kurioje pedagogai galės apsilankyti trijuose užsiėmimuose ir išsamiau susipažinti su Reggio Emilia vaikų kūrybingumą įkvepiančiomis idėjomis bei įvairiomis dailės technikomis.
 
Balandžio 11 d. „Socialinių įgūdžių erdvėje“ vyks užsiėmimai pedagogams, siekiantiems įgyti daugiau žinių ir patirties apie bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimą ugdymo procese, išsamiau analizuojant būdus kaip lavinti vaikuose charizmą bei išmokyti juos nebijoti viešai kalbėti.
 
Balandžio 12 d. „Ugdymo modernizavimo erdvėje“pedagogai turės galimybę daugiau sužinoti apie vaikų individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo galimybes, taip pat susipažinti ir praktiškai išbandyti įvairius aktyviuosius ir interaktyviuosius metodus, kurie motyvuoja mokinius mokytis.
 
Pedagogams išklausiusiems visų 3 dienų seminarus bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Pedagogams dalyvavusiems seminaruose, paskaitose-praktikumuose bus išduodamos pažymos.