Emokykla.lt

Lapkričio mėn. „LVJC Tikrų mokymų“ seminarų naujienos ikimokyklinio ugdymo pedagogams

2017-10-19
Lapkričio mėn. „LVJC Tikrų mokymų“ seminarų naujienos ikimokyklinio ugdymo pedagogams
Jūratė JANAVIČIENĖ
 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus į seminarus, praktikumus, edukacinius renginius. Lapkritį ypatingai daug dėmesio bus skiriama ugdymui per įvairius žaidimus bei kūrybines veiklas.
 
Kiekvieną ketvirtadienio vakarą LVJC vykstančiuose praktikumuose lapkritį bus gilinamasi į raidos sunkumų turinčių vaikų integravimą grupėje, bendravimo įgūdžių formavimą(si) bei originalius kūrybinės saviraiškos ugdymo būdus, vyks šventinių interjero puošmenų dirbtuvėlės, kurias  gali sukurti net ir vaikai.
 
Kaip atpažinti raidos vaikų raidos sutrikimus ir kalbėtis apie juos su vaikų tėvais? Kaip integruoti raidos sutrikimų turintį vaiką į bendrą grupės veiklą bei padėti skleistis geriausioms jų savybėms? Apie tai pasakos psichologė Audronė Bakšienė lapkričio 9 d. rengiamame praktikume „Vaiko raidos sunkumai: kaip atpažinti ir tinkamai pranešti tėveliams“.
 
Kodėl šiuolaikinis pedagogas iš savo žodyno turėtų išbraukti tokius klausimus, kaip Ar saulė visada geltona, o pieva tik žalia? Ar piešinio viduryje turi būti namas su durimis ir langais? Kas padeda vaikui tapti kūrėju, besidžiaugiančiu kiekviena kūrybinio proceso akimirka? Kaip sukurti erdvę, skatinančią vaikų saviraišką, smalsumą ir  susidomėjimą dalyvauti veiklose bei nereikalaujančią nei daug pinigų, nei laiko? LVJC „Nykštukų savaitėlės“ neformaliojo švietimo mokytoja Dovilė Žukauskaitė papasakos apie tai lapkričio 16 d. rengiamame praktikume „Kūrybinės saviraiškos ugdymas“.
 
Kaip išmokyti vaiką pasakyti tai, ko jis nori? Kokiu būdu formuojasi tinkami ar netinkami bendravimo įgūdžiai? Kokie žaidimai lavina šiuos įgūdžius?  Edukologė ir NLP praktikė Vilija Malinauskaitė pasakos apie tai lapkričio 23 d. rengiamame praktikume Išmokime susitarti žaisdami“.
 
Apie interjero puošimo stilius, tendencijas, taisykles bei originalias idėjas šventinėje įvairiausių patalpų (grupių, salių, klasių) puošyboje bei kaip puošmenas kurti kartu su vaikais pasakos dailininkė Vita Balinskienė lapkričio 30 d. rengiamame praktikume „Originalios vaikų rankų darbo šventinės žiemos puošybos idėjos“. 
 
Lapkričio 3 d. LVJC vyks naujas praktinis visos dienos seminaras ikimokyklinukų ir pradinukų pedagogams „Kūrybos dirbtuvėlės: mano lėlių teatras“. Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė Asta Širiakovienė pasakos seminaro dalyviams apie lėlių teatrą, kaip efektyvią priemonę, padedančią rasti kontaktą bei užmegzto pokalbį net ir su užsisklendusiu savyje ar pačiu droviausiu vaiku. Seminaro dalyviai taip pat kurs lėles iš netradicinių medžiagų, ieškos individualių kūrybinės temos sprendimų.
 
Lapkričio 10 d. LVJC rengiamas Pedagogų forumas „Ikimokyklinio ugdymo aktualijos ir perspektyvos“. Renginys organizuojamas atliepiant ŠMM patvirtintus 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Daug dėmesio Forumo programoje skiriama ugdymo kokybei – gilinamasi į darželio auklėtojui šiandien reikalingas kompetencijas, naująsias ugdymo programas, inovatyvius mokymo metodus ir jų taikymą, pasiekimų vertinimą, vaiko emocinį saugumą ir „neperdegti“ padedančią pedagogo emocinę brandą. Bus kalbama apie sėkmingą vaiko kalbinį ugdymą(si), STEM iššūkiams, kūrybinio mąstymo atradimams, ieškoma atsakymų, kaip pereiti nuo makaliūzių prie raidžių ir skaičių, analizuojama, kaip literatūros kūrinių pagalba ugdyti bendrąsias kompetencijas.
 
Forume pranešimus skaitys Ukmergės lopšelio–darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Motiejūnienė; Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Simanauskienė ir auklėtoja Gitana Balčiuvienė; Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas“ auklėtojos Dijana Borisovienė ir Milita Čelkonienė; Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ auklėtojos Eglė Gavrilovienė ir Jurgita Riaubytė; Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ auklėtoja Natalja Sokolova ir logopedė Dorota Verseckienė; Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja Dovilė Žukauskaitė; Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ direktorė Inga Rydelienė ir auklėtoja Aušra Rolanda Rimšienė; leidyklos vaikams „Jūsų Flintas“ vyr. redaktorė Ilona Bumblauskienė; UAB „Intelligent Creation“ vykdomoji direktorė, NLP praktikė (ICTA), edukologė Vilija Malinauskaitė.
 
Lapkričio 15 d. LVJC vyks dar vienas naujas visos dienos seminaras ikimokyklinukų ir pradinukų pedagogams „Konfliktų prevencija: pedagogo bendradarbiavimas su tėvais“. Edukologė, NLP praktikė Vilija Malinauskaitė pasakos apie tai, kaip atpažinti konfliktines situacijas bei išmokti jas kūrybiškai valdyti, naudojant konfliktų valdymo strategijas bei asmeninius konfliktų sprendimo metodus.
 
Lapkričio 17 d. „LVJC Tikri mokymai“ rengia seminarą „Netradicinės vaikų šventės ir jų organizavimo metodai“. Kvalifikuota muzikos ir vokalo mokytoja, ankstyvojo ir ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogė Gražina Makelienė supažindins seminaro dalyvius su netradicine šventės samprata, jos kūrimu ir naujais švenčių organizavimo metodais, kuriuos čia pat išbandys praktiškai. Čia bus analizuojamos  švenčių vaikams temos, jų aktualumas ir turinys bei integracija į ugdymo procesą, pritaikant vaiko ir šiuolaikinės  visuomenės poreikiams. 
Šaltiniai:
Daugiau informacijos apie LVJC organizuojamus seminarus pedagogams – http://lvjc.lt/tikrimokymai/
Jūratė Janavičienė
Tel. (8 5) 205 4705
El. p. 
Jurate.Janaviciene@lvjc.lt
www.lvjc.lt