Emokykla.lt

Ikimokyklinukų ugdytojai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Nuo raidelių iki žodelių“

2017-02-10
Ikimokyklinukų ugdytojai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Nuo raidelių iki žodelių“
2017 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks respublikinė mokslinė metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „Nuo raidelių iki žodelių“, kurioje kviečiami dalyvauti ikimokyklinukų pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, kiti pagalbos vaikui specialistai, tėvai. Konferenciją organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Vaikų ugdymas“.
 
 
Gyvendami nuolat skubančioje visuomenėje ugdytojai vis sunkiau randa galimybę laiką leisti tiesiog bendraudami su vaikais. Nesvarbu, kokio amžiaus vaikas, – jam reikalingi padrąsinantys, nukreipiantys ir palaikantys suaugusiųjų žodžiai. Kalbėdamiesi su ugdytojais, vaikai išmoksta daugiau, nei klausydami priekaištų, prašymų, paliepimų. Tik girdėdamas gyvą suaugusiųjų kalbą, vaikas mokosi kalbėti, todėl svarbu, kad nepaisant vaikų amžiaus, būtų skiriama laiko naudingiems pokalbiams. Jeigu koncentruojamasi tik į netinkamą vaikų elgesį, jie niekada nesuvoks pozityvaus dėmesio svarbos.
 
Vaikystėje bet kokia patirtis yra nauja. Mokymasis vaikščioti, kalbėti arba važiuoti dviračiu nuolat reikalauja drąsos. Savo žodžiais mes arba vaiką padrąsiname, arba jo pastangas sumenkiname.
 
Vaikai išmoksta kalbėti girdėdami tam tikrą kalbą, elgesio mokosi matydami kitų elgesį. Pernelyg dažnai teisingi dalykai išsakomi netinkamu būdu. Pozityvūs nurodymai, išreikšti neigiamai, lemia atvirkštinius rezultatus. Tai įrodo vaikas, sakantis: „Suaugę rėkia ant manęs, liepdami man nerėkti. Jie tikisi, kad aš darysiu tai, ko jie patys nedaro. Tai neteisinga.“
 
Kuo labiau būname empatiški, stengiamės suprasti vaikus ir siekiame jiems padėti susipažinti su raidėmis, žodžiais, taikydami sumaniosios edukacijos principus, tuo vaikai laimingesni.
 
Konferencijos metu bus dalijamasi mokslinėmis įžvalgomis ir metodiniais atradimais, skatinančiais vaikų kalbos raidą. Reaguodamit į ugdytojams kylančius naujus iššūkius lavinant vaikų kalbos raidą, mokslininkai ir praktikai sutelkė draugėn ieškoti ir kurti naujų sumaniosios edukacijos metodų, kuriais siekiama sudaryti tinkamas sąlygas vaikų kalbos raidai.
 
Konferencijos tikslas – pedagogams, logopedams, socialiniams pedagogams, psichologams, kitiems pagalbos vaikui specialistams ir tėvams padėti sužinoti apie sumaniąją edukaciją ir jos taikymo galimybes, ugdant vaikų domėjimąsi abėcėlės raidėmis, žodžiais, sakytine ir rašytine kalba, puoselėjant pasididžiavimą savosios tautos kultūra.
 
Uždaviniai:
  1. Suteikti žinių apie vaikų sudominimą raidėmis ir žodžiais, taikant sumaniosios edukacijos idėjas, ugdant sėkmingo skaitymo ir rašymo pradmenis, sklandų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos vystymąsi.
  2. Skatinti pedagogus kurti netradicines sumaniosios edukacijos erdves, kuriose vaikai galėtų tyrinėti ir naudotis materialiomis, garsinėmis, vaizdinėmis ir jutiminėmis edukacinėmis priemonėmis ir kaupti savąją pažinties su raidėmis ir žodžiais patirtį.
  3. Skatinti nuolatinį pedagogų, tėvų ir pagalbos specialistų sumanų bendradarbiavimą, kuriant sakytinės ir rašytinės kalbos laboratorijas vaikams, kuriose puoselėjama savosios tautos kultūra ir užtikrinamas veiksmingas švietimo procesas.    
Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas
  • Vidmanta Kibirkštienė, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė
  • Inga Baškauskaitė-Boronova (idėjos iniciatorė), Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ logopedė
  • Irina Jadevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorė
  • Beata Mošenec,Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
  • Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė
Konferencijos vieta – Lietuvos Respublikos Seimas (III rūmai), Gedimino pr. 53, Vilnius.
Konferencijos pranešėjų ir metodinių priemonių rengėjų registracijos pradžia 8 val., o dalyvių registracijos pradžia 9 val. Registracija baigiama 9 val. 40 min. Konferencijos pradžia 10 val. 
 
Paraiškas žodiniams ar metodiniams stendiniams pranešimams ir pranešimo PowerPoint dokumentą prašome pateikti iki 2017 m. kovo 8 d. el. paštu rastine@pelene.vilnius.lm.lt arba konsultacijos.tėvams@gmail.com.
 
Pranešimo tezių ir metodinių priemonių su aprašais pagrindu ruošiamasi parengti metodinį leidinį ugdytojams. Jame bus nurodyta kiekvieno rengėjo autorystė, patvirtinanti sumaniosios edukacijos raišką kasdieniniame darbe su vaikais, siekiant visapusiškos jų raidos, ugdant ir stiprinant vaikų kalbinius gebėjimus.
 
Konferencijos dalyvius prašom registruotis iki 2017 m. kovo 13 d. el. paštu konsultacijos.tėvams@gmail.com arba tel. 8 655 64 853.
Konferencijos dalyvio mokestis 10 €, pranešėjo ar metodinės priemonės rengėjo mokestis 8 €.
Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduoti pažymėjimai.
 
Pasiteiravimui:
Inga Baškauskaitė-Boronova, el. p. rastine@pelene.vilnius.lm.lt.
Sigita Burvytė, tel. 8 615 10 650, el. p. konsultacijos.tevams@gmail.com.