Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Atnaujintos Metodinės rekomendacijos – pagalba norintiems steigti darželį

2013-06-11
Susijusios temos: Projektai
Atnaujintos Metodinės rekomendacijos – pagalba norintiems steigti darželį
Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo svarbai nacionalinių švietimo tikslų įgyvendinimo kontekste. Vienas iš projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” tikslų yra sudaryti sąlygas steigėjams lengviau ir drąsiau steigti naujas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurti ir diegti naujus ugdymo modelius.
 
2012 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvos savivaldybėse buvo suorganizuota 11 konsultacijų, į kurias iš viso susirinko daugiau nei 260 dalyvių. Su jais buvo patariama ir diskutuojama apie tai, kaip įsteigti vaikų darželį ir sudaryti galimybes visiems vaikams ugdytis vaikų darželyje, o taip pat – kaip sau su(si)kurti naują darbo vietą. Be to, iki birželio mėnesio nemokama telefono linija buvo konsultuojama dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ar grupių steigimo. Lietuvos gyventojams nemokamos konsultacijos buvo teikiamos 14 mėnesių. Per šį laikotarpį buvo atsakyta į 262 skambučius, 173 klausimus el. paštu ir suorganizuotos 22 asmeninės konsultacijos. Visa surinkta informacija yra paskelbta portalo D.U.K. skiltyje „Vaikų darželio steigimas“. Taigi, jei norite steigti darželį ir turite klausimų, pasinaudokite sukaupta klausimų-atsakymų duomenų baze.
 
Dar viena projekto veikla, skirta padėti norintiems steigti darželį – 2010 metais parengtų Metodinių rekomendacijų nevalstybiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams atnaujinimas. 
 
Atnaujintos Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų tiekėjams yra skirtos svarstantiems galimybę pradėti atitinkamą veiklą, tačiau neturintiems pakankamai žinių apie pagrindinius darželio steigimo etapus ir žingsnius. Rekomendacijų paskirtis – pateikti išsamią aktualią informaciją ir reikiamą pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, ketinantiems steigti naujus darželius. Rengiant Rekomendacijas, buvo ne tik atlikta šiuo metu galiojančių teisės aktų analizė, bet ir tiesiogiai bendrauta su steigėjais, kurie jau sėkmingai vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
 
Rekomendacijų tikslai:
  • detaliai išdėstyti rekomenduojamus darželių steigimo etapus;
  • pateikti iš įvairių naudingų šaltinių surinktą, susistemintą ir aktualią informaciją darželių steigėjams;
  • pateikti aktualią teisinę informaciją apie galiojančią steigimo tvarką ir procedūras;
  • sudaryti sąlygas naujų darželių steigimuisi ir kokybiško ugdymo nevalstybiniame sektoriuje augimui, kas leistų visuomenei lanksčiau derinti vaikų ugdymą su profesine veikla ir suteiktų galimybę tobulinti ugdymą.
 
Rekomendacijų pirmoje dalyje pateikiama paskirtis ir tikslai, nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais remtasi rengiant rekomendacijas, antroje dalyje apžvelgiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistema Lietuvoje. Trečioje rekomendacijų dalyje pateikiamas trumpas darželio steigimo etapų aprašymas. Vėliau steigimo etapai detalizuojami nurodant svarbiausius kiekvieno etapo žingsnius ir siekiamus rezultatus.
 
Išanalizavus dabartinį teisinį reglamentavimą ir atsižvelgus į esamų darželių steigėjų gerąją patirtį, steigimo procesas buvo suskirstytas į šešis pagrindinius etapus: pasiryžimas, veiklos plano parengimas, įstaigos įteisinimas, registracija, komanda ir veiklos organizavimas. Rekomendacijose pateikiamas šių etapų aprašymas ir pateikiami schemiškai pavaizduoti įstaigos steigimo etapai nuo idėjos iki veiklos pradžios.
 
 
Rekomendacijose pateikiamos pagrindinės veiklos plano sudedamosios dalys, aprašomas esamos paklausos tyrimo procesas ir pateikiami galimi rinkos analizės informacijos šaltiniai, pateikiama finansinio plano struktūra ir pavyzdinė finansinio plano lentelė, išaiškinami teisiniai steigimo žingsniai ir registravimo procesas, atliekamas teisinių formų palyginimas išaiškinant teisinių formų pranašumus ir trūkumus, pateikiami reikalavimų auklėtojo ir pedagogo kvalifikacijai pakeitimai, apžvelgiami pagrindiniai veiklos organizavimo aspektai, ugdymo programų reglamentavimas, aiškinamas maitinimo organizavimas ir lyginamos maitinimo organizavimo galimybės, nagrinėjama mokinio krepšelio finansavimo schema ir pateikiamas privalomų teisinių dokumentų sąrašas. 
 
METODINES REKOMENDACIJAS NEVALSTYBINIAMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ TEIKĖJAMS rasite paspaudę šią nuorodą: http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir723/dir36/dir1/8_0.php
Šaltiniai:
Informaciją parengė:
projekto proceso koordinatorė Jolanta Augustaitė
tel. (8 5) 264 9445, mob. tel. 8 679 86 953,
jolanta.augustaite[@]sac.smm.lt