Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

VDI ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: užkirskime kelią tuberkuliozės pavojui ugdymo įstaigose

2016-09-05
Susijusios temos: Vaiko sveikata
VDI ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: užkirskime kelią tuberkuliozės pavojui ugdymo įstaigose
Nuo rugsėjo 12 d. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pradeda bendrą iniciatyvą: vaikų ugdymo įstaigų patikrinimus, siekiant išsiaiškinti, ar tinkamai tikrinama šių įstaigų darbuotojų sveikata.
 
Tikrinimai rengiami remiantis NVSC informacija, pagal kurią sergamumas tuberkulioze Lietuvoje šiuo metu yra vienas didžiausių Europoje. Todėl viena iš prioritetinių visuomenės sveikatos priežiūros sričių – tuberkuliozės epidemiologinė priežiūra ugdymo įstaigose, ypatingą dėmesį skiriant jautriausios visuomenės grupės – vaikų – sveikatos saugai.
 
Lietuvos įstatymai reikalauja, kad, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, turi būti atliekamas vaikų įstaigų darbuotojų sveikatos tikrinimas (medicininės apžiūros). Ugdymo įstaigų darbuotojai prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet turi pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze, o esant epidemiologinei būtinybei – pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis. Tačiau pastaruoju metu pasitaiko atvejų, kai pedagogams diagnozuojama tuberkuliozė, nors jų sveikatos patikrinimų metu jokių ligos požymių nebuvo nustatyta.
 
Ugdymo įstaigų patikrinimai bus vykdomi darbo inspektoriams glaudžiai bendradarbiaujant su NVSC departamentais apskrityse: derinant tikrintinų ugdymo įstaigų sąrašus, aptariant bendrus inspekcinius veiksmus, patikrinimų rezultatus ir poveikio priemones už nustatytus teisės aktų pažeidimus.
 
Numatomi tikrinti klausimai: ar vaikų ugdymo specialistai pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prieš įsidarbinant ir periodiškai kasmet; ar sudarytas darbuotojų, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, sąrašas; ar periodiškai tikrinama visų darbuotojų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata.
 
Šiais bendrais VDI ir NVSC tikrinimais toliau stiprinamas abiejų institucijų tarpžinybinis bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, susijusia su svarbiausiomis visuomenės sveikatos problemomis.
 
Ugdymo įstaigų darbuotojams tikrintis sveikatą reikalauja įstatymai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 265 straipsnio 3 dalis nustato, kad siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, turi būti atliekamas vaikų įstaigų darbuotojų sveikatos tikrinimas (medicininės apžiūros). 

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. nurodo, kad darbuotoją, atsisakiusį nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinusį be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), darbdavys privalo nušalinti nuo darbo ir nemokėti jam darbo užmokesčio iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, arba perkelti jį toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 patvirtinto „Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 3 punkto „Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos“ nuostatomis, darbuotojai, nurodyti šiame teisės akte, privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-837 patvirtinto „Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo“ 8.1.1. papunkčiu, aukščiau minėtiems darbuotojams kasmet turi būti atliekama krūtinės ląstos rentgenograma. 

Lietuvos Respublikos teisės aktais siekiama dviejų tikslų. Pirmasis tikslas – apsaugoti visuomenę (vaikus) nuo galimo tuberkuliozės ir kitų užkrečiamųjų ligų plitimo, antrasis – apsaugoti pačius darbuotojus nuo jų darbo aplinkoje esančių kenksmingų (cheminių, fizikinių, ergonominių ir pan.) darbo aplinkos veiksnių. 

Lietuvos Respublikos teisės aktas, skirtas apsaugoti darbuotojus nuo jų darbo aplinkoje esančių kenksmingų darbo aplinkos veiksnių yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (toliau – SAM įsakymas) patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas”. Dėl kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikio darbuotojų sveikata tikrinama prieš pradedant dirbti ir vėliau kas dvejus metus. 

Įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis gali tik šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, turintis šios veiklos licenciją.
Šaltiniai:
Išsamesnė informacija:
  • VDI Komunikacijos skyriaus vedėja Nerita Šot, tel. (8 5) 265 1628 
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Razmienė, tel. (8 5) 264 9659
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0