Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Projektinė veikla netradicinėse Kauno erdvėse

2019-12-02
Susijusios temos: Edukacija
Projektinė veikla netradicinėse Kauno erdvėse
Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės inicijavo ir vykdė projektą „Mano senolių Kaunas“, skirtą Laikinosios sostinės atminimo metams paminėti. Pedagogių siekiamybė, kad projektinė veikla ugdytiniams turėtų ilgą išliekamąją vertę. Projektas vyko š. m. kovo–lapkričio mėn.
 
Perteikiant Kauno miesto istoriją aktyviai bendradarbiavo ir talkino Vytauto Didžiojo karo muziejus, Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune. Kuomet draugiškai ir geranoriškai nusiteikę Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros darbuotojai pasakojo bei rodė vaizdus iš senojo Kauno, mažųjų akys spindėjo susidomėjimu ir noru sužinoti, pamatyti, paliesti, susipažinti su Kauno istorija.
 
 
Projektu buvo siekiama autentiškai pristatyti Kauno miesto raidą, apimant kultūrinį ir istorinį aspektus, supažindinti su miestu, kuomet Kaunas tampa Pirmosios Lietuvos Respublikos laikinąja sostine.
Dalyvauti projekte prisijungė 5 ikimokyklinių įstaigų ir 2 pagrindinių mokyklų pedagogai su ugdytiniais. Bendras dalyvių skaičius – 150.
 
Įstaigos pedagogai mano, kad šiais laikais yra itin svarbu pateikti vaikams autentišką informaciją apie praeitį, naudojantis visiems lengvai pasiekiamų technologijų pagalba ir vykdant edukacines išvykas už įstaigos ribų. Todėl projekto metu dalinomės žiniomis ir informacija iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų, to meto spaudos, dienoraščių. Visa tai padės ugdytiniams suprasti, kas vyko lygiai prieš 100 metų, visapusiškai atskleis Kauno istoriją iki šių dienų. Tokiu būdu ne tik supažindinome su muziejaus fonduose saugoma vertinga medžiaga, bet pristatėme ir kitus šaltinius, kuriuos prisiminti geriausia būtent tada, kai ateina didžiulė sukaktis – 100 metų.
 
Didžiuojamės galėdami perteikti ugdytiniams Kauno miesto istoriją ir netradicinėse Kauno aplinkose supažindinti su Laikinąja sostine, Kaunu prieš 100 metų.
Siekiame įkvėpti kolegas pedagogus nebijoti vykdyti veiklas ir ugdomąjį procesą už įstaigų ribų, kur ugdytinai įgauna neįkainuojamos patirties.
 
Jurgita Tamošiūnienė
Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui