Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Įsteigta Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacija

2020-10-29
Įsteigta Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacija
Asociacijos tikslas – telkti mokytojus ir kitus ugdytojus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei gerinti bei mokytojo darbo prestižui didinti.
Asociacija planuoja skleisti Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirtį, aptarti naujas ugdymo kryptis; teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms priešmokyklinio programų rengimo klausimais, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencijas, susitikimus, keliones, kvalifikacinius renginius.
 
Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacijos (LIPUMA) steigėjos:
Jolanta Varanavičienė – asociacijos pirmininkė, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytoja ekspertė, edukologijos mokslų magistrė;
Rasa Jankauskienė – Kauno m. sanatorinio darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė, mokytojų praktinės veiklos vertintoja, 2009 metų mokytoja, lektorė.
Elena Zavodskienė, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytoja metodininkė, visuomenininkė.
 
Elena Zavodskienė, Rasa Jankauskienė ir Jolanta Varanavičienė