Emokykla.lt
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas kviečia studijuoti
2016-04-28
Priešmokyklinio ugdymo kursai pedagogams
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute vyksta priėmimas į Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo neformaliųjų  studijų programą.
 
Studijų apimtis 90 ECTS kreditų. Studijų trukmė – 1,5 metų. Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti dalykinę specializaciją. Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas.
 
 
Stojantieji pateikia:
  • prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.tsi.su.lt  nuoroda „Studijos“ – „Priėmimo sąlygos“ arba rašomas vietoje);
  • rekomendaciją iš darbovietės;
  • mokslo baigimo diplomą (-us) ir jo (-ų)  priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas);
  • akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją);
  • 1 foto nuotrauką (3x4);
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);
  • stojamosios studijų įmokos kvitą.
Stojamoji studijų įmoka – 38 €. Įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.
 
 
Studijos yra mokamos.
 
Dokumentai priimami nuo iki  2016 m. gegužės 31 d. darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 108 kab., Stoties g. 11, Šiauliai.
 
Informacija apie priėmimą teikiama: el. p. priemimas@tsi.su.lt ; tel.: ( 8 41) 59 58 54 arba  ( 8 41) 59 58 50.