Emokykla.lt
Kodėl verta tapti vaikystės pedagogu?
2015-06-24
Sparčiai keičiantis visuomenei ir technologijoms kinta požiūris į vaiką ir jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtys yra kitokie, negu suaugusiųjų vaikystėje. Be to, visi vaikai yra skirtingi: vieni auga mieste, kiti kaime, vienų šeimoje kalbama viena, kitų – keliomis kalbomis, vieni auga gerovės, kiti nepritekliaus sąlygomis. Tad vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius.
 
Vaikų darželio auklėtoja – unikali profesija. Auklėtojos profesionalumas, dvasingumas, atsakomybė reiškiasi aplinkoje, kurioje kasdien auga skirtingų poreikių, gabumų mažieji ugdytiniai. Auklėtojos žvilgsnis, veido išraiška, poza, balso intonacijos, žodžiai veikia vaiką, skatina unikalios asmenybės formavimąsi, žadina dvasingumo galias. Auklėtoja savo grupės vaikus veda įdomiu ir saugiu pažinimo ir naujos  patirties takeliu. Ji tampa vaikų galias puoselėjančiu stebėtoju, draugu, mokytoju, globėju, saugios aplinkos kūrėju, padrąsintoju, vaikų idėjų skatintoju ir palaikytoju.
 
Herbertas Kohlis sakė, kad „...troškimas mokyti ir gebėjimas mokyti nėra vienas ir tas pats. Pasitaiko retų išimčių, bet šiaip būti geru mokytoju reikia išmokti“. Studijuojant Vaikystės studijų katedros siūlomose programose studentai išmoks viso to, ko reikia šiuolaikiniam vaikystės pedagogui.
 
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedra kviečia studijuoti:
Asmenims, turintiems koleginį išsilavinimą ir norintiems įgyti Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios pakopos studijų programos bakalauro laipsnį, sudaroma galimybė pagal LEU galiojančią tvarką būti priimtiems į aukštesnį kursą Ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulį.
 
Daugiau informacijos ieškokite ČIA.