Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Lietuvos pedagogų patirtis, ugdant vaikų raštingumą ir mąstymą, sudėta knygoje „Vaikų idėjų vaivorykštė“

Lietuvos pedagogų patirtis, ugdant vaikų raštingumą ir mąstymą, sudėta knygoje „Vaikų idėjų vaivorykštė“

2020-06-18
Lietuvos pedagogų patirtis, ugdant vaikų raštingumą ir mąstymą, sudėta knygoje „Vaikų idėjų vaivorykštė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ nuolat ieško naujų metodų ir būdų ugdant vaikų kalbą ir raštingumą. Nuo mažens skatiname vaikus kurti, mąstyti, kiekvieno ugdomojo proceso pabaigoje fiksuoti išvadas ar apibendrinimus. Tam pasitelkiame rašytinę ir sakytinę kalbą. Tik iš vaiko pasakytų žodžių ir „užrašymų“ popieriaus lape, galime suprasti, ko šis išmoko, ką suprato, kokių klausimų jam kilo.
 
Išleista nemažai leidinių, kuriuose mokytojai dalijasi patirtimi, kokias priemones kuria vaikų ugdymui(si), bet mažai pavyzdžių, kokių idėjų kyla vaikui, besimokant to, ką siūlo mokytojas.
 
Mūsų darželis priėmė iššūkį – sudaryti knygą „Vaikų idėjų vaivorykštė“, kurioje atsispindėtų vaikų idėjos, jų galimybės, mąstymo lygis, kūrybingumas, vaizduotė. Ir visa tai turėjo būti perkelta į popieriaus lapą, naudojantis rašytine kalba.
Sukvietėme visus Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalintis patirtimi, parodyti geriausius vaikų ugdomosios veiklos darbų pavyzdžius, skirtus lavinti vaikų kalbą, raštingumą, mąstymą ir prisidėti išleidžiant vaikų idėjų knygą šalies mastu.
Į mūsų kvietimą dalyvauti idėjų mugėje atsiliepė net 25 ugdymo įstaigos iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.
 
Kalba ir raštingumas vaiko ugdyme(si)
Kalba yra ir bus viena svarbiausių kompetencijų žmogaus gyvenime. Tačiau ją ugdyti nėra lengva. Tai ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis kūrybiškumo, teigiamų emocijų ir sėkmės nuojautos. Vaiko sėkmė priklauso nuo pedagogo gebėjimo sudominti, jo žaismingumo, išradingumo, įtaigumo, vaizdinių priemonių. Tik kūrybiškos užduotys sudomina vaiką ir sudaro galimybę atskleisti gebėjimus ir plėtoti sakytinę bei rašytinę kalbą.
 
Kaip kilo idėja išleisti knygą „Vaikų idėjų vaivorykštė“?
Pastebėjome, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria kalbos ir raštingumo ugdymui(si), trūksta praktinių pavyzdžių. Šiuo metu vis labiau naudojami patirtiniai ugdymo(si) metodai, kurie ugdo vaiko gebėjimus patiriant. Jie būtini šiuolaikiniame ugdyme, bet jokiu būdu neturime pamiršti kalbos. Ši vis skursta, raštingumas prastėja. Juk būtent kalbėdamiesi sužinome, kokios patirties ugdytinis įgijo, koks jo gebėjimų lygis. Tad popieriaus lape jis išreiškia savo supratimą – rašydamas – ženklais, grafikais, simboliais. Svarstymai skatina vaiką mąstyti, tobulėti, o naudodamasis rašytine kalba jis ruošia ranką rašymui. Ugdant kalbos kompetenciją, kaip ir kitas kompetencijas, reikia ieškoti inovatyvių ugdymo(si) metodų, kurie sudomintų, prakalbintų, pažadintų vaizduotę, emocijas, jausmus, padėtų juos išsakyti.
 
Tikslai ir siekiamybė
Vienas iš tikslų – atkreipti pedagogų dėmesį į kalbos vaidmenį šiuolaikinio vaiko gyvenime. Siekiame, kad pedagogai, ugdydami kalbą ir raštingumą, išnaudotų visas įmanomas galimybes ir atskleistų vaikų gebėjimus; atrinktų geriausius ugdomosios veiklos pavyzdžius, pasidalintų vaikų idėjomis, kūrybiniais atradimais su kolegomis ir perimtų sėkmingą vieni kitų patirtį.
 
Daugiau informacijos ir knyga svietimonaujienos.lt