Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Komentavimo ir privatumo politika
Komentavimo politika
 
Komentuojant prašome laikytis šių taisyklių:
 
1. Portale nepriimtini komentarai, nesusiję su straipsnio tema ar pateikta informacija.
2. Netoleruojami komentarai, kuriuose pateikiama tik nuoroda be išsamesnės informacijos arba nuoroda į nesusijusius puslapius.
3. Netoleruojami argumentai (išpuoliai) prieš žmones (lot. argumentum ad hominem). Portalas nėra vieta, tinkama kaltinti žmones, turinčius kitokią nuomonę (iš Vikipedijos: argumentas prieš žmogų – viena iš dažniausių loginių argumentacijos klaidų. Ji daroma tada, kai kritikuojama oponento asmenybė užuot kritikavus jo teiginius. Ši klaida laikoma ir logine, nes bandoma įrodyti, kad asmens teiginys yra klaidingas, kadangi pats asmuo yra kažkuo kritikuotinas.) Taigi, kritinis sakinys: „Jonas yra neprotingas“ nepriimtinas. Priimtina kritika gali būti tokia: „Jono sprendimas yra neprotingas“.
4. Nepriimtini komentarai, rašomi vien tik didžiosiomis raidėmis. Diskusija negalima, kai jos nariai šaukia.
5. Netoleruojami kaltinimai apgaule, sukčiavimu, nesąžiningumu ar korupcija. Galima išreikšti kritinį požiūrį į asmens atliktus veiksmus, bet ne į motyvus.
 
Privatumo politika
 
1.  Bendrosios nuostatos
Privatumo nuostatos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto portale www.ikimokyklinis.lt tvarkomi interneto portalo vartotojų (toliau – vartotojų) asmens duomenys.
Interneto portale www.ikimokyklinis.lt pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis šių Nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
  
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
www.ikimokyklinis.lt pripažįsta ir gerbia kiekvieno portalo vartotojo konstitucinę teisę į privatumą. www.ikimokyklinis.lt turi teisę rinkti ir panaudoti lankytojų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą portalo www.ikimokyklinis.lt registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotų pateiktas informacijos paieškos užklausas portale www.ikimokyklinis.lt bei patvirtintų komentavimo galimybę.
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant lankytojų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, www.ikimokyklinis.lt tvarko tik gavęs išankstinį vartotojų sutikimą.
  
3. Ne asmens duomenų tvarkymas
Ne asmens vartotojų duomenys gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. www.ikimokyklinis.lt turi teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
 
 4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydamas vartotojų asmens duomenis, www.ikimokyklinis.lt pasilieka teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
  
5. Trečiųjų šalių tinklalapiai
www.ikimokyklinis.lt neatsako už vartotojų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. www.ikimokyklinis.lt neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos vartotojai patenka per www.ikimokyklinis.lt  esančias nuorodas.
  
6. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, www.ikimokyklinis.lt naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 
7. Pranešimai
Jei turite pageidavimų, skirtų interneto portalui www.ikimokyklinis.lt, rašykite el. paštu info@ikimokyklinis.lt.
  
8. Sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis interneto portalui www.ikimokyklinis.lt, Jūs sutinkate, kad šie  duomenys būtų tvarkomi laikantis šių išvardintų sąlygų. 
  
9. Sąlygų keitimas
www.ikimokyklinis.lt turi teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai portale www.ikimokyklinis.lt arba pranešdami vartotojams jų nurodytu elektroniniu pašto adresu.
 
10. Baigiamosios nuostatos
Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.