Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Kalbos ugdymo projekto darbai – virtualioje parodoje

Kalbos ugdymo projekto darbai – virtualioje parodoje

2020-05-27
Susijusios temos: Projektai Skaitymas Vaiko kalba
Kalbos ugdymo projekto darbai – virtualioje parodoje
Raimonda Kirvėlienė
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė metodininkė
Viktorija Jurkėnaitė
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji logopedė
Vaikus projektui ruošę mokytojai, logopedai ir specialieji pedagogai pastebėjo, kad kalbos ugdymo projektas buvo įdomus ir naudingas visiems jo dalyviams. Mūsų tikslas buvo išlaisvinti vaikus nuo kalbėjimo baimės, nuo nedrąsos reikšti savo mintis.  
„Jei norite, kad vaikai būtų protingi – skaitykite jiems pasakas, jei norite, kad jie būtų labai protingi – skaitykite labai daug pasakų.“ Albertas Einšteinas
 
Apie pasakų teikiamą naudą žinoma jau seniai. Skaitant pasakas ir kitus literatūros kūrinius vystosi ne tik kalbiniai, bet ir pažintiniai procesai: plečiasi vaiko žodynas, ugdoma rišlioji kalba, greičiau pradedama kalbėti taisyklingais žodžių junginiais bei pilnais sakiniais. Be to, vystosi dėmesys, mąstymas, lavėja vaizduotė, gerėja girdimoji atmintis. Ypač tai aktualu mums, logopedams, dirbant su vaikais, turinčiais skirtingus kalbinius gebėjimus.
Todėl mes, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė Raimonda Kirvėlienė ir Anykščių lopšelio-darželio logopedė Viktorija Jurkėnaitė, nutarėme paminėti Lietuvių kalbos dienas, paskatindamos specialiųjų poreikių vaikus, jų mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus daugiau skaityti pasakų ir kitų vaikų mėgstamų literatūros kūrinių.
Tam tikslui parengėme kalbos ugdymo projektą „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“. Projekte dalyvavo 55 Aukštaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir 1–5 klasių mokiniai, turintys skirtingus kalbinius gebėjimus.
 
Projekto tikslas – ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, atliekant perskaitytų knygų analizę. Vykdydamos projektą, siekėme plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, ugdant specialiųjų poreikių vaikus.
Projektas vyko keturias savaites. Pirmąją savaitę mokytojai su ugdytiniais aptarė jų perskaitytas knygas, veikėjus. Mažieji turėjo galimybę dar kartą išgirsti savo mėgstamus kūrinius. Antrąją savaitę vaikai išsirinko vieną labiausiai jiems patikusią knygą ir ją analizavo. Projekto dalyviai pasirinktomis dailės priemonėmis popieriaus lape nupiešė mėgstamiausią knygos personažą. Trečiąją savaitę, padedant mokytojams, logopedams ir specialiesiems pedagogams, vaikai mokėsi nuosekliai žodžiu apibūdinti pasirinktos knygos veikėją: jo išvaizdą, būdo savybes, mokėsi reikšti savo nuomonę, kuo pasirinktas veikėjas jam ypatingas, kuo patiko. Ketvirtąją savaitę ugdytiniai savo mintis apie knygos veikėją perkėlė į sąsiuvinio lapą. Pačių mažiausiųjų – priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pirmos klasės mokinių pasakojimus užrašė mokytojai, o vyresnieji tai atliko patys. Sudėję pasakojimus ir piešinius kartu, dalyviai darbus atsiuntė į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą. Projektinių darbų vertinimo komisija, kuriai vadovavo Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė, nepaliko nė vieno be apdovanojimo – visi dalyviai gavo padėkas už dalyvavimą projekte. Iš kiekvienos amžiaus grupės buvo atrinkti darbai pagal šiuos kriterijus: kūrybiškiausias darbas, įdomiausias darbas, estetiškiausiai atliktas darbas, įdomiausiai apibūdintas veikėjas. 
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt