Adresas: 
Bistryčios g. 3, Vilnius
Tel.: 5-234 3900

Internetinė svetainė: 
http://darzelispusaite.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programa

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ įkurtas 1971 metais. Įstaigoje kuriama universali aplinka, ugdanti sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę.

 

Antakalnio mikrorajono gamtinė aplinka išties palanki vaikams ugdytis visapusiškai: netoliese teka upė Neris, o vaizdingas Pavilnių regioninio parko „Saulės slėnis“ įsispraudęs tarp miškų maloniai kviečia pasivaikščioti įrengtais pėsčiųjų takeliais, pramogauti žaidimų aikštelėse. Čia vaikai ištisus metus stebi ir tyrinėja aplinkos objektus, gamtos reiškinius, dalyvauja pažintinėse išvykose, žygiuose.

Šeimos ir darželio sąveika grindžiama abipuse pagarba ir supratimu. Bendrai kuriama ugdymo kokybė atliepia tėvų poreikius kuriant saugaus elgesio taisykles artimiausioje aplinkoje, diegiant vaikų sveikatos puoselėjimo, kultūrinius-higieninius ir saviraiškos įgūdžius.

Gerai sutariantys tėvai ir pedagogai – didžiausia užuovėja vaikui, brandinanti jį ateities mokyklai, ugdanti kaip pilnavertį, save ir aplinką suvokiantį, aktyvų, kūrybingą, savarankišką, dorą, stiprią motyvaciją turintį individą.

 

ĮSTAIGOJE TAIKOMI UGDYMO METODAI, BŪDAI, FORMOS:

  • Žaidimas, kaip vaiko gyvenimo  ir ugdymo (si) būdas.
  • Palankios aplinkoskūrimas, įrengiant veiklai patogias erdves, parenkant ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančias priemones, žaislus, simbolius, ženklus ir kt.
  • Ugdymas pavyzdžiu, kai pedagogas žaismingai, išraiškingai veikia vaikų akivaizdoje ir skatina mėgdžioti, pradeda veiklą ir išprovokuoja savarankiškai ją tęsti patiems vaikams, taip turtinti patirtį, siekti vaikų kūrybos interpretacijų, atradimų, bandymų.
  • Situacinis, spontaniškas ugdymas, kai pedagogas pritaria kylančioms vaikų idėjoms, jas palaiko, kaip vertingą patirtį, išplėtoja vaikų inicijuotus pokalbius, žaidimus, vaidinimų siužetus.
  • Individualizuotas ugdymas, taikant natūralius ir specialius ugdymo gabiems ir spec. poreikių turintiems vaikams būdus: vardinė veikla, susitarimai su pedagogu, bendra vaiko ir pedagogo veikla, individualios užduotys šeimai.

 

ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS:

  •  „Ekologiniu „Pušaitės“ takeliu (ekologinė, aplinkosaugos programa)
  • „Zipio draugai“(socioedukacinė, emocinė vaikų savijautos gerinimo programa
  • Džiaugsmo aerobika“(bendruomenės aktyvų judėjimą propaguojanti programa)
  • „Pažįstu judėdamas, kuriu pažindamas“(judesių kūrybiškumą, pasaulio pažinimą skatinanti programa)