Adresas: 
A. Mickevičiaus g. 21, Vilnius
Tel.: 5-275 3267

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje-darželyje ,,Linelis" vykdomos neformaliojo švietimo programos
Ikimokyklinis ugdymas. Nuo 2007 m. įgyvendinama lopšelio-darželio „Linelis“ parengta Ikimokyklinio ugdymo programa, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Ji orientuota į vaiko poreikių tenkinimą: tai yra - žaisti, eksperimentuoti, pažinti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninio ugdymo priemonėmis, pažinti ir suvokti tautos tradicijas, būti pastebėtiems, pripažintiems.

Į lopšelio-darželio ,,Linelis“ programą integruotos:
Ankstyvojo ugdymo vadovas, 2001.
Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis“, 1993.
Po tėviškės dangum. Etninio ugdymo gairės, 1995.
Saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, 1997.
Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje, 1998.
Priešmokyklinis ugdymas. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2003.
Vaikai ugdomi (valstybine) lietuvių kalba.