Adresas: 
Gelvonų g. 1, Vilnius
Tel.: 5-246 3294

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymas vyksta gimtąja kalba, tėvų pageidavimu į grupes priimami ir kitataučiai bei kitakalbiai vaikai. Puoselėjami tautiniai įpročiai, tradicijos, kultūra, menai, praktikuojami bendri renginiai, ugdantys toleranciją, supratimą, pagarbą “kitokiems”. Naudojama liaudies žodinė kūryba, ypač pasakos, kurios įvairiais būdais interpretuojamos: piešiamos, įgarsinamos, dramatizuojamos, pasigaminami jų veikėjai, pasakų motyvais kuriamos mįslės, vyksta viktorinos, vaikų ir suaugusiųjų muzikiniai vaidinimai.

Darželyje teikiamos papildomos meninio bei fizinio ugdymo paslaugos – veikia šokių ir karatė būrelis. Jų laikas numatomas popietinėmis valandomis. Darželyje tenkinami svarbiausi vaiko poreikiai – judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėjami jo individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. Įstaiga turi darbo patirties su specialiųjų poreikių vaikais, jų integracijos į vaikų kolektyvą. 

 

„Gelvonėlio“ bendruomenė pritaria psichologijos mokslo ekologinės raidos teorijos bei įvairių filosofinių ugdymo krypčių idėjoms: humanistinės – vaikas turi teisę elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį, svarbi vaiko saviraiška; egzistencialistinės - draugiškai bendradarbiaudami ugdytojas ir ugdytinis mokosi vienas iš kito; rekonstruktyvistinės
- ugdomas aktyvus, sąmoningas savo šalies ir pasaulio pilietis; progresyvistinės - ypač vertinami aktyvūs ugdymo metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą.