Adresas: 
Vytauto g. 26, Kupiškis
Tel.: (459) 35297

El. paštas: 
irena.skupiene@zebra.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.varpelis-vjuc.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Kupiškio r. sav.
Ugdymo programos

Centre  vykdomos  programos:

ankstyvojo ugdymo programa;

ikimokyklinio  ugdymo  programa;

priešmokyklinio  ugdymo  programa;

specialioji pradinio ugdymo programa

specialioji pagrindinio ugdymo programa.

 

Priešmokyklinis ir pradinis specialusis ugdymas:
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118);

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214) ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525).

2009-2010 mokslo metais 2-3 lavinamojoje klasėje ir 4 lavinamojoje klasėje specialiojo pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Specialiosios mokyklos programą vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikų ugdymui I-IV klasei, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 21 (Žin., 1996 m.).

 

Ugdymo centro mokinių kontingentą sudaro mokiniai, turintys vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dažnas, jų turi kompleksinius sutrikimus. Ugdymo turinio bei metodų taikymas individualiems mokinių poreikiams, vertinimo sistema, specialioji pedagoginė pagalba ir grupių auklėtojų paslaugos, įsilieja į bendrąją ugdymo sistemą ir tampa vientiso ugdomojo proceso struktūriniu vienetu, sudarydama lygias galimybes mokiniams, turintiems protinę negalią, visaverčiai siekti asmenines galimybes atitinkančio išsilavinimo.

 

 

Ugdymo centro prioritetai 2010-2011 m.m.
įstaigos modernizavimas;
saugus ir sveikas vaikas;
įstaigos bendruomenės atsakomybė, iniciatyva ir kūrybiškumas.