Adresas: 
Jaunimo g. 15, Alytus
Tel.: 315-76581

El. paštas: 
dugaideliai@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.dugaideliai.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje - darželyje „Du gaideliai“ vykdomos neformaliojo švietimo programos. Įstaiga dirba pagal:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą „Ankstyvojo ugdymo vadovą“, Vaikų darželio programą „Vėrinėlis“, „Ikimokyklinio ugdymo gairės“ Lopšelio - darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo programą, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių programą”, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“,

 

Lopšelyje-darželyje vykdoma papildoma meininio ugdymo veikla (dailė, teatras, etnografinis ansamblis).

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas
Pedagogai dirbantys su ankstyvojo amžiaus (1,5 m - 3 m.) vaikais, stengdamiesi pažinti vaikus, stebi juos visus metus. Vaikų stebėjimas vyksta veiklos metu. Medžiaga apie vaiko pasiekimus kaupiama grupėje, segtuvuose (žinios apie vaiką, jo elgesį, bendravimą su bendaamžiais ir t.t). Dienoraščiai pildomi priklausomai nuo situacijos. Adaptacijos laikotarpiu - dažzniau. Vertinimai fiksuojami du kartus per metus, saplio - gegužės mėnesiais.

Medžiaga apie ikimokyklinio amžiaus (3 m. - 6 m.) vaikų pasiekimus kaupiami vaiko aplankale (vaikų darbeliai, specialistų atsiliepimai, anketinės apklausos, atsiliepimai apie vaiko pasiekimus ir t.t) vaiko ugdymo pasiekimai vertinami du kartus per metus - spalio-gegužės mėnesiais.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. ISAK-1015. Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, tai fiksuodamas vaikų pasiekimų apraše. Pasiekimai fiksuojami mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje – gegužės mėn.