Adresas: 
Topolių g. 19, Alytus
Tel.: 315-70525

Internetinė svetainė: 
http://www.drevinukas.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Projektinė veikla

2011 metų sausio mėnesį Lietuvoje startuos Goethe‘s instituto vykdomas projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“. Jis tęsis 5 mėnesius. Užsiėmimų programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai, kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami kalbinius veiksmus. Vaikai kartu su lėle Kiškiu Hansu žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja, daro darbelius.


Alytuje šį projektą kartu įgyvendins dvi įstaigos – tai šv. Benedikto gimnazija ir „Drevinuko“ darželis-mokykla. Užsiėmimus grupėje, vaikams gerai pažįstamoje aplinkoje, ves vokiečių kalbos mokytoja Regina Stasiukynienė, kuri gimnazijoje jau dabar vokiečių kalbos moko nuo antros klasės. Kartu su mokytoja dirbs darželio auklėtoja Lina Augustinavičienė. Abi pedagogės buvo pakviestos į Vilnių Goethe‘s instituto organizuotą seminarą, kurio metu ruošėsi dirbti su mokomąja medžiaga, sėmėsi metodinių žinių.


Europos socialinio fondo agentūros žmogiškūjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP 1- 23-ŠMM - 05 - K priemonės „švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiūjų poreikių asmenims (mokiniams ir kitiems) ir švietimo pagalbos specialistams“ projekte.


2010 ir 2011 metais darželio - mokyklos bendruomenė dalyvauja. ES projekto "Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos žinių ir gebėjimų didinimas" mokymuose.


Teatro studija "Drevinukas" kaip partneris dalyvauja tarptautiniame projekte pagal "Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų ir jaunimo ilgalaikių kultūrinių mainų programą" muzikiniame - teatriniame festivalyje "Gyvenimas Šiaurėje".