Adresas: 
Topolių g. 19, Alytus
Tel.: 315-70525

Internetinė svetainė: 
http://www.drevinukas.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrasis pradinis mokymas. Kitos veiklos rūšys: specialusis pradinis mokymas, įgyvendinamos modifikuotos, adaptuotos, individualios programos ir popamokinė veikla.

Ikimokyklinis ugdymas įgyvendina šias programas – Alytaus „Drevinuko“ darželio – mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa. Priešmokyklinis ugdymas – Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtiną Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008 Nr. 99-3848).Pagal mokyklos nustatytą tvarką ne mažiau kaip 10 mokslo metų dienų, skiriama mokinių ugdomajai, kultūrinei, pažintinei, turistinei, sportinei ir kitai veiklai.


Anglų kalbos mokoma nuo antros klasės.