Emokykla.lt

Sėkmingai įgyvendinamas naujas ugdymo organizavimo modelis Joniškio lopšelyje-darželyje „Saulutė“

2013-10-30
Sėkmingai įgyvendinamas naujas ugdymo organizavimo modelis Joniškio lopšelyje-darželyje „Saulutė“
Elona BERNOTAITĖ ir Irena BARTAŠIŪNIENĖ,
Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ vyresniosios auklėtojos
Po atsakingo ir kruopštaus parengiamojo darbo rugsėjo 2-ąją duris atvėrė atsinaujinusi mišraus amžiaus vaikų grupė „Ramunė“. Esame labai patenkintos, kad šis projektas suteikė galimybę įsisteigti naujus, darželyje itin reikalingus specialistų etatus. 
Joniškio lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ skelbtame inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse ir pateko tarp 32 laimingųjų, gavusių finansavimą savo modelio įgyvendinimui. Mūsų pasirinktas modelis – ikimokyklinio ugdymo grupė su integruotu 4 valandų ugdymu socialinės atskirties vaikams.
 
Tokio modelio pasirinkimą lėmė situacija savivaldybėje: vienas mažiausių Lietuvoje gyvenimo lygio rodiklis, didelis gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, bedarbių, šeimų, įtrauktų į socialinės rizikos šeimų sąrašą, skaičius. Padėtį savivaldybėje atspindi ir mūsų ugdymo įstaiga: apie 40 proc. įstaigą lankančių vaikų yra iš socialiai remtinų, nepilnų šeimų arba tėvai išvykę dirbti į užsienį. Tokiose šeimose dažnai stokojama socialinių ir pozityvios tėvystės įgūdžių, vaikams reikalinga pedagoginė, socialinė, medicininė ar kitokia pagalba. Dažnai tokios šeimos pristinga lėšų susimokėti už suteiktas paslaugas. Tad kilo mintis įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę, kurioje integruotai būtų teikiamos nemokamos 4 val. vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugos.             
   
Po atsakingo ir kruopštaus parengiamojo darbo rugsėjo 2-ąją duris atvėrė atsinaujinusi mišraus amžiaus vaikų grupė „Ramunė“. Šioje grupėje 10 vaikų ugdomi  visą darbo dieną ir 5 vaikai – 4 val. Esame labai patenkintos, kad šis projektas suteikė galimybę įsisteigti naujus, darželyje itin reikalingus specialistų etatus. Be auklėtojų ir auklėtojos padėjėjos, grupėje dar dirba socialinis pedagogas, psichologas  ir dailės mokytojas (beje, vyras, kas dar labai neįprasta mūsų darželiuose).
 
Socialinė pedagogė grupėje dirba 20 val. per savaitę, veiklų metu vaikai piešia, muzikuoja, žaidžia su smėliu pagal tam tikrą metodiką. Socialinė pedagogė skatina vaikus atpažinti savo jausmus ir juos įvardyti, itin daug  dėmesio skiria vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdo socialinius įgūdžius. Stebėdama vaikus, specialistė įžvelgia problemas ir, bendraudama su ugdytinių tėvais bei specialistais, ieško, kaip jas spręsti.
 
Psichologė grupėje stebi vaikų adaptaciją, emocijas, elgesį įvairiose situacijose, numato veiklos tikslus ir  individualiai dirba su vaikais, bendradarbiauja su auklėtojomis ir tėvais.
 
Kartu su dailės mokytoju vaikai pažįsta spalvas, lavina smulkiąją motoriką, stebi ir džiaugiasi gamtos laikų savitumais ir dovanojamomis gėrybėmis. Suprantama, vaikai mato vyriško elgesio pavyzdį, kas yra labai svarbu, nes ne visi vaikai auga su tėčiu.
 
Džiaugiamės, kad mūsų įdėtas darbas įgyvendinat šį ugdymo organizavimo modelį jau duoda pirmuosius vaisius: vaikai gauna reikalingą įvairių specialistų pagalbą, tėveliai – informaciją ir konsultacijas vaiko auklėjimo ir ugdymo klausimais, o specialistai turi galimybę tobulinti savo kompetencijas dirbdami su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
 
„Projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektas skirtas Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių įstaigų vadovų pavaduotojams, pedagogams, švietimo, socialinę, kompleksinę pagalbą teikiančių/teiksiančių įstaigų specialistams. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“