Emokykla.lt
IPUP projektas Apie projektą

Apie projektą

2012-04-02
Susijusios temos: IPUP projektas
Apie projektą
Informacija apie projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)" II etapą.
Projekto pavadinimas
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA
Projekto Nr.
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001
Projekto trukmė
Projektas byvo vykdomas 2012–2015 m.
Projekto vertė (skirta suma)
Projektui skirta 5 496 205,99 Eur (18 977 300 Lt) parama
Projekto vykdytojas
Projekto trumpas apibūdinimas
Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
Projekto veiklos – ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes, ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas, metodinės pagalbos teikimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida, portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.
Projekto metu buvo
4. Atliekamos kitos veiklos, kurių naudą gaus savivaldybių teritorijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios, švietimo, socialinę, ankstyvosios reabilitacijos pagalbą teikiančios įstaigos.
Projekto rezultatas
Tyrimai:
 
Leidiniai:
3. Parengtos ir paskelbtos ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos.
 
Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Suteiktos konsultacijos 11-oje savivaldybių naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams; suorganizuota 30 viešųjų konsultacijų-diskusijų savivaldybėse.
2. Vykdytas projekto tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimas:
   a) mokymuose dalyvavo 2198 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir ikimokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį;
   b) mokymuose dalyvavo 1154 priešmokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį;
3. Suorganizuotos stažuotės užsienio šalyse susipažinti su gerosios patirties pavyzdžiais ir kelti kvalifikaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje
5. Suorganizuotos stažuotės užsienio šalyje susipažinti su užsienio šalies gerosios patirties pavyzdžiais teikiant kompleksinę pagalbą.
 
Kita:
2. Atrinkta 20 projektų (vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų, kompleksinės pagalbos paslaugų plėtros projektai) ir skirta 12,5 etato jiems įgyvendinti.
3. Nuolatos atnaujinamas interneto portalo www.ikimokyklinis.lt turinys.
Projekto tikslinės grupės
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
• Švietimo pagalbos specialistai;
• Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai;
• Ankstyvosios reabilitacijos specialistai;
• Mokiniai.