Emokykla.lt
D.U.K.
2012-05-30 Pagal kokius požymius yra nustatomas elgsenos sutrikimas - hiperaktyvumo sindromas?
Laba diena. Mūsų sūnui 4 m. Auklėtojos sako, kad vaikas yra hiperaktyvus. Man atrodo, kad mano sūnus yra tiesiog labai smalsus. Man atrodo, kad tokio amžiaus vaikui tai yra labai normalu. Ar galėtumėte pasakyti, pagal kokius požymius yra nustatomas hiperaktyvumo sutrikimas? Norėčiau pastebėti savo vaiką ir įsivertinti jo būklę ar dėl to reikėtų kreiptis į specialistus pagalbos. 
 
2012-05-30
 
Atsako psichologė Dovilė Jankauskienė
 
Pirmiausia į akis krenta vaiko judrumas. Bet svarbiausias ligos simptomas - išsiblaškymas: vaikas neįstengia susikaupti nei žaisdamas, nei mokydamasis, nei žiūrėdamas televizorių. Kitados ši liga vadinta įvairiai, bet dabar vieningai vadinama „dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromu“.

Berniukams šis sindromas diagnozuojamas 4-9 kartus dažniau negu mergaitėms. Paprastai tai atsitinka 6-12 vaiko gyvenimo metais, kai paaiškėja, kad „nenuorama“ negali pats mokytis ir trukdo kitiems. Tuomet medicininė problema virsta ir socialine: blogai besimokantis ir visų tramdomas vaikas kasdien elgiasi vis blogiau.
 
Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas: dėmesio nesklandumai +aktyvumo padidėjimas+ impulsyvumas
 
Hiperaktyvumas apibūdinamas kaip emociškai sutrikusių, protiškai atsilikusių arba CNS sistemos pažeidimų turinčių vaikų padidėjęs judrumas, neramumas.
 
Priežastys:
 1. Auklėjimo šeimoje nulemtos.
 2. Pačiame vaike glūdinčios: ankstyvoje vaikystėje atsiradę nedideli smegenų funkcijos sutrikimai dėl deguonies stokos gimdymo metu, netinkamos motinos mitybos, medikamentų, alkoholio, narkotikų vartojimo nėštumo metu, motinos infekcinių ligų nėštumo metu, užsitęsusių konfliktų motinos nėštumo metu, infekcijos, mitybos sutrikimų, traumų kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje, vaiko netinkamos mitybos ( per didelis cukraus kiekis, maistinių medžiagų trūkumas).
 3. Tačiau iki galo DTHS priežastys iki galo nėra žinomos, todėl atsiranda prielaidos įvairioms idėjoms, pvz., indigo vaikai.
Pagal šių komponentų pasireiškimo laipsnį yra 3 DTHS būdai:
 1. Kai stipriausiai išreikštas dėmesio sutrikimas (blogiausios pasekmės, negeba atskirti svarbiausio objekto ir į jį koncentruotis, veiklos metu dėmesys šokinėja į foninius dirgiklius).
 2.  Kai padidėjęs aktyvumas, geba susikaupti (vaikas visą laiką aktyvus, atlieka daugybę veiklai nenaudingų judesių)
 3. Kai padidėjęs impulsyvumas, emocijų kontrolės stoka (pirma padaro, po to pagalvoja, labai greitas atsakas į bet kokią stimuliaciją
Šie vaikai labai priešinasi apribojimams ir tam tikrų taisyklių nustatymui. Emocinis nestabilumas, emocijų seklumas, paviršutiniškumas, gyvenimo planavimas priklauso nuo nuotaikos, kuri priklauso nuo išorinių dažniausiai atsitiktinių dirgiklių.

Priežasties - pasekmės suvokimo sutrikimas. Vaikui sunku prognozuoti kas iš to..., kas po to... ir pan. Nepasimoko iš patirties, neintegruoja jos į savo gyvenimą. Dažnai papuola į nelaimingus atsitikimus, sunkiai įvertina riziką, negeba jausti laiko. Gyvenimas priklauso nuo atsitiktinių dirgiklių.
  
Specifinis požymis - šiems vaikams labai stinga socialinių įgūdžių. Kontakto užmezgimas, jo išlaikymas, bendravimas su kitais yra sudėtingi. Greitai užmezga kontaktą, bet taip pat greitai pabaigia, labai nori dėmesio ir vadovauti, bet neišlaiko įtampos. Bendraamžių nemėgstami, negeba prasmingai ir ilgai žaisti, laikytis taisyklių ir susitarimų, nutraukdami veiklą sukelia konfliktus, labai trūksta empatijos, dažnai tampa atstumtaisiais. Dėl savo impulsyvumo, soc. įgūdžių stokos vaikai tampa agresyvūs: erzina, muša, beprasmiškai ginčijasi su kitais.
 
Dažnai pastebima prasta šių vaikų koordinacija, menka raumenų kontrolė, jie nerangūs, dažnai išmeta, sulaužo daiktus, susiplėšo drabužius, išpila dažus, vandenį. Vizualiniai, motoriniai ar taktiliniai (percepciniai) gebėjimai sutrikę. Motorinius sunkumus sukelia blogas akies rankos ryšys.

Prie visų šių vaikų problemų prisideda antriniai sunkumai. Suaugusieji ir kiti vaikai su šiais vaikais nekantrūs, nepasitiki jais, kartais net neapkenčia jų, šaukia, bara. Vaikai pradeda kaip moka kovoti dėl išlikimo šiame pasaulyje.
  
Emocinis paviršutiniškumas trukdo priimti taisykles, įsipareigoti arba vykdyti pažadus, sunku analizuoti sunkią patirtį. Kadangi emocijos blankios, gilių emocinių santykių nesuformuoja, nesupranta kitų žmonių. Dažniausiai išgyvena nerimą ir įtampą, kurių nemoka įveikti.
 
Vaikai turintys šį sutrikimą, rizikuoja patirti gilią depresiją. Paauglystėje ir jaunystėje padidėja savižudybės rizika. Dažnai sutinkamas ir psichotropinių medžiagų vartojimas. Dėl bendraamžių atstūmimo, kritikos pasireiškia ilgalaikė frustracija, emocinės problemos dėl nesėkmių sukelia didelę problemą - motyvacijos trūkumą veiklai ( mokymuisi, socialinių įgūdžių lavinimui). Šių vaikų savivertė yra labai žema
 
Dabar vaikai auga dirgiklių perkrautoje aplinkoje. Žaislų gausybė, kad nebenori jais žaisti. Mirga TV, kompiuterių ekranai, lekia vaizdai pro mašinos langą, o po darbo savaitės darželyje atsipūsti važiuojama į akropolius, kinus, atrakcionus ir pan. Vaikas neturi kada suvirškinti įspūdžių. Energija kyla, kyla, kol galų gale sprogsta siautėjimu.
 
Vaiko dienoje turėtų būti vienas svarbus įvykis, visas kitas laikas – susivokti, žaisti, judėti. Svarbu vaiko neraminti televizoriumi ar kompiuteriu arba saldumynais. Tai labai patogu, bet ir pavojinga, vaikas neišmoksta savo viduje tvarkytis su įtampomis, o ieškos priemonių išorėje, nepasitikėdamas savo galimybėmis. 
 
Kitas dalykas -  suaugę neturėtų skatinti siautėjimo žaidimų. Tai ypač būdinga tėčiams. Arba tegul siautėjimo vakaras būna šeštadienį ir trunka iki 15 min. Suaugusysis turi pats sustabdyti šį žaidimą, nes vaikas pats jau nebegali sugrįžti į save ir nurimti. Šie siautėjimai paprastai baigiasi ašaromis.
 
Neramiems vaikams labai padeda visos meno terapinės priemonės: akvarelės liejimas (jausmams išreikšti), dažų tepimas (jausmams suvokti), lipdymas, molio minkymas, molio mėtymas (pykčiui išreikšti ir transformuoti), dainavimas, šokimas, fiziniai pratimai, muzikuoti su grupe vaiku ar suaugusiųjų. Nuoseklus, jautrus vaiko poreikiams dienos ritmas, aiškios elgesio ribos, daug meilės ir kantrybės ( jokiu būdu nepainioti lepinimo).
 
Dažnai šeima, diagnozavus vaikui dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą (DTHS) nurimsta, nes „na ką padarysi, jis turi tokią diagnozę“, ir dėmesys nusikreipia nuo pačioje šeimoje paprastai egzistuojančių problemų. Tikrai labai svarbu, kad vaikas savo nerimastingu elgesiu neliktų vieninteliu šeimos bėdų sprendėju. Tai brandžių atsakingų ir sąmoningų suaugusiųjų reikalas.
 
Dėl patekimo į dangų. Paprastai ikimokyklinio amžiaus vaikai nesuvokia savo ir kitų mirtingumo. Ėjimas į dangų yra patraukli istorija. Vaikas įsivaizduoja tiesiogiai, dar nesupranta perkeltinės prasmės. Dangaus istorija gali jam būti patraukli, nes ten papuolama už nuopelnus ir tik gerieji. Gali būti, kad dėl savo aktyvumo ir judrumo jam tenka išgirsti daug neigiamų vertinimų, o būti geru nori visi vaikai.
 
Psichologinis tyrimas ir įvertinimas būtų labai gerai. Būtų galima konkretesnė pagalba, kurios manau jau reikia.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje