Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-05-24 Kodėl vasarą, vaikams nelankant darželio, tėvai privalo mokėti tam tikrą mokestį?
Vasarą, net ir nevedant vaikų į darželį, privalai mokėti (Vilniuje  - 2,5 Lt už dieną, o kai vedi 2 vaikus gaunasi 5 Lt), tad kyla klausimas, kur reikia kreiptis dėl šio įstatymo koregavimo ar panaikinimo, nes tikrai neabejoju, kad atsiras tūkstančiai mamų, palaikančių šitą neapgalvotą sprendimą vasarą rinkti tokias sumas, kai vaikai nėra vedami, o grupės būna jungiamos iš keleto grupių, ar net perkeliama į kitus darželius. Gal Jus kaip specialistai galite patarti? 
 
2012-05-24
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu  Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas. Pažymėtina, kad dažniausiai tokios įstaigos steigėja yra savivaldybė, kurios taryba ir priima sprendimus minėtu klausimu.
 
Taigi, remiantis aukščiau minėtu Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą.
 
Atsižvelgiant į tai, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose dydį nustato šios įstaigos steigėjas, šis dydis kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti skirtingas.
 
2010 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1482 ,,Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ patvirtinta mokėjimo tvarka už vaikų išlaikymą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šis aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimui, ugdymo reikmių tenkinimui mokamus mokesčius, taikomas lengvatas, atvejus, kada šie mokesčiai gali būti mažinami, taip pat, kada tėveliai yra nuo jų visiškai atleidžiami.
 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba savo sprendimu nustatė 2,5 Lt mokestį visoms šeimoms ir 1 Lt mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui.
 
Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį, kad remiantis minėtu mokėjimo tvarkos aprašu vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą leidžiantys vilniečiai mokestį už ikimokyklinukų ugdymą turi mokėti ir tada, kai darželiai uždaromi atostogoms.
 
Vilniaus savivaldybės Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjos Daivos Želvienės teigimu ugdymo mokestis nerenkamas tik už savaitgalio ir švenčių dienas. Už kitas dienas pinigai renkami, nesvarbu, eina vaikas į darželį, ar ne. Tokia tvarka nustatyta todėl, kad šios lėšos nėra sunaudojamos per dieną ar dvi. Jeigu vaikas kelias dienas nelanko darželio, sugrįžęs jis vis tiek naudosis už šias lėšas įgytais daiktais.
 
Atsakant į Jūsų klausimą ir remiantis tuo, kad išdėstyta aukščiau, patartina dėl šio klausimo sprendimo (t.y. minėtos tvarkos pakeitimo) kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje