Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-25 Noriu gauti atsiskaitymo lapelį už darželį, tačiau auklėtoja nemano, kad tai reikalinga. Ką daryti?
Norėčiau paklausti, koks turi būti teisiškas atsiskaitymo už darželį būdas? Mano mergaitė pradėjo lankyti vieną Vilniaus darželį nuo balandžio 1 d. Šio mėnesio gale auklėtoja priėjo prie manęs ir pasakė kokią pinigų suma aš turiu sumokėti už darželį. Kai paklausiau, ar gausiu kokį atsiskaitymo lapuką su visais reikiamais duomenimis, auklėtoja labai nustebo, nesuprasdama kam to reikia, atseit niekam tie lapukai nereikalingi, ir dar pridūrė, kad visi tėveliai moka grynais, niekas nesinaudoja elektroniniu pervedimu, kas mane nustebino dar labiau. Prašau parašykite ar tai teisėta ir kaip iš tikrujų turi būti.
 
2012-07-25
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" ekspertė A. Petrauskaitė
 
Dėl nepakankamo finansavimo, piniginės rinkliavos darželiuose yra tapusios įprastu reiškiniu, didelėje dalyje šių įstaigų egzistuoja neoficialios rinkliavos, iš vaikų tėvų papildomai renkami pinigai, kurie skiriami ugdymo priemonėms, įstaigai reikalingam inventoriui įsigyti ar netgi remonto darbams atlikti.
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000,   Nr. 2-45) nurodo, kad užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustato šios įstaigos steigėjas. Todėl svarbu pažymėti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga negali reikalauti papildomai mokėti už vaiko ugdymą darželyje, jeigu steigėjo patvirtiname sąraše minėti mokėjimai nėra numatyti.
 
Tėvai neprivalo papildomai remti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tai turi būti savanoriškas sprendimas, atsižvelgiant į šeimos finansinę padėtį. Savanoriškai parama ikimokyklinio ugdymo įstaigai gali būti teikiama vadovaujantis LR labdaros ir paramos įstatymu (toliau - Įstatymo).
 
Tačiau svarbu pažymėti, kad ši parama gali būti renkama, tik laikantis Įstatymo nuostatų, o gauta parama ir jos panaudojimas privalo būti atskirai tvarkomas, vykdant gaunamos paramos apskaitą.
 
Pažymėtina, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos gauta parama turi būti buhalteriškai apskaitoma, tėvai turi gauti dokumentus įrodančius apie sumokėtas sumas, taip pat turėtų būti numatyta atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų išlaikymu privalo rūpintis šios įstaigos steigėjas, todėl, jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigos administracija (pedagogai) reikalauja papildomos paramos, Jūs turite teisę atsisakyti ją suteikti.
 
Akivaizdu, kad papildomos rinkliavos egzistuoja didelėje dalyje ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tačiau šių rinkliavų surinkimas bei jų panaudojimo būdai nėra fiksuojami jokiuose dokumentuose, todėl yra neteisėti. Taip pat, pažymėtina, kad Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai griežtai pasisako prieš bet kokius papildomų lėšų rinkimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 
II atsakymo dalis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000,   Nr. 2-45) nurodo, kad užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustato šios įstaigos steigėjas.
 
Taigi, remiantis aukščiau minėtu Vyriausybės nutarimu, užmokesčio už vaikų išlaikymą dydis bei mokėjimo tvarka nustatyta konkrečios ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjo (pažymėtina, kad valstybinės ugdymo įstaigos steigėja dažniausiai yra savivaldybė) patvirtinta tvarka.
 
Ikimokylinio ugdymo įstaiga, kaip ir bet kuri kita įstaiga, už suteiktas vaiko ugdymo paslaugas, už kurias yra nustatytas atitinkamas mokestis (šiuo atveju užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustato šios įstaigos steigėjas), paslaugos gavėjui turi pateikti sąskaitą, kurią reikia apmokėti.
 
Pateiktoje sąskaitoje, turėtų būti aiškiai nurodyti duomenys (konkretus dienos mokesčio dydis, vaiko lankytų dienų skaičius, taikomos mokesčio lengvatos ir kt.). kuriais remiantis yra apskaičiuotas minėtas mokestis.
 
Be to, ikimokyklinio ugdymo įstaigą turėtų sudaryti sąlygas tėveliams mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje sumokėti taip pat ir kitokiu tėvais patogiu būdu, sumokant mokestį negrynaisiais pinigais, t.y. padarant atitinkamą pervedimą į nurodytą įstaigos sąskaitą internetu. Pažymėtina, jog didelėje dalyje ikimokyklinių ugdymo įstaigų tokia galimybė egzistuoja.
 
Esant tokiai situacijai, kada už vaiko išlaikymą įstaigoje tėveliai moka tiesiogiai auklėtojoms ir jiems nėra pateikiamos konkretų užmokesčio dydį pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos), taip pat atsiskaitymą patvirtinantys dokumentai, sudaro sąlygas piktnaudžiavimui, todėl tokie mokėjimo atvejai yra netoleruotini.
 
Tokie atvejai, kada užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra surenkamas, nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, t.y. nefiksuojant įstaigos buhalterinėje apskaitoje, pažeidžia teisės aktuose nustatytus įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimus.
 
Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, svarbu pažymėti, kad remiantis tuo, kas buvo išdėstyta aukščiau, Jūs turite teisę reikalauti pateikti užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dydį įrodančias sąskaitas.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje